Už 100 rokov obklopení mladými

Naším povolaním je žiť s mladými a pre mladých. Sprevádzame, vychovávame a inšpirujeme ich na ceste k životu, ktorý stojí za to. 

Aktuality

Každý deň sa v saleziánskej rodine deje niečo nové. Prečítajte si o našich aktivitách.

Zobraziť všetko

Saleziáni v číslach

100

rokov na Slovensku

180

saleziánov v provincii

23

komunít

10 000+

mladých v strediskách

Naše projekty a aktivity

Projekty a aktivity smerujú k podpore nášho poslania, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka.

Zobraziť všetko

Ochrana detí a zraniteľných osôb

Snažíme sa o preventívny prístup a integrálnu výchovu mladých v bezpečnom prostredí naprieč všetkými zložkami saleziánskej rodiny.

Storočnica

Oslavujeme sté výročie príchodu saleziánov na Slovensko. Prežívame Rok vďačnosti za všetko, čo Boh prostredníctvom diela dona Bosca urobil
v našej malej krajine.