Aby myšlienka misií nezanikla

(Bratislava, 11. marca 2013) – Ján Šutka sa narodil 11. septembra 1930 v Orovnici pri Hronskom Beňadiku. Už od detstva v ňom žila túžba po misiách. Rozhodol sa stať sa saleziánom. Jeho počiatočná formácia bola brutálnym zásahom v noci 13. apríla 1950 narušená. Ako seminarista bol, spolu s ostatnými rehoľníkmi, internovaný v Podolínci. Odtiaľ sa mu podarilo ujsť a tajne prekročiť hranice do Rakúska.

V Taliansku napísal žiadosť o odchod do misií. Je určený do Ekvádora. Odchádza tam v r. 1953. Po skončení štúdia teológie bol v r. 1960 v kolumbijskej Bogote vysvätený za kňaza.

Od toho času až podnes pôsobí v ekvádorskom pralese medzi príslušníkmi kmeňa Šuar. V r. 1962 stál pri vzniku Federácie Šuarov, ktorej cieľom je ochrana ľudských práv tohoto kmeňa. V r. 1972 rozbehol projekt diaľkových škôl cez rádio. V r. 1975 založil záchrannú leteckú službu pre Šuarov. V r. 1989 bol menovaný za predstaviteľa saleziánských šuarských misií pri ekvádorskej vláde. V r. 2000 sa stal predstaveným saleziánskej komunity a farárom v meste Macas. V r. 2003 bol vymenový za direktora saleziánskej komunity v meste Limón. 74 ročný don Šutka pracuje aktuálne vo farnosti Panny Márie Pomocnice kresťanov v Cuenca.

Ponúkame Vám rozhovor s donom Šutkom, v ktorom si spomína na dejiny misijnej práce slovenských saleziánov vo svete a povzbudzuje k šíreniu misijného poslania.

 

 

Zdroj: misie.saleziani.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.