ADMA na Slovensku má nových členov, prijatí boli počas púte v Turíne

(Turín, 9. mája 2019) – Združenie Márie Pomocnice (ADMA) slávi tento rok 150. výročie svojho vzniku. Zástupcovia stredísk združenia na Slovensku sa ešte v marci 2018 dohodli, že pri tomto výročí usporiadajú púť do Turína. V dňoch 3. až 8. mája 2019 sa tak na nej zúčastnilo 42 členov pútnikov, medzi nimi členovia združenia, členovia iných zložiek saleziánskej rodiny i sympatizanti saleziánskeho diela. Organizáciu púte si vzali na starosť sestry saleziánky Gabika Bauerová a Helenka Gabrišová. Svojou prítomnosťou všetko podporila aj sr. Monika Méryová.

Najvýznamnejším okamihom celej púte bola svätá omša v Bazilike Márie Pomocnice v Turíne, na ktorej osem kandidátov združenia vyslovilo svoje prísľuby, v ktorých sa okrem iného zaviazali žiť svedectvo vernosti Kristovi v každodennom živote a modliť sa a hľadať povolania pre Cirkev a saleziánsku rodinu, podľa príkladu a poučení dona Bosca. V rámci púte sa účastníci stretli aj s pánom Renatom Valerom, ktorý je prezidentom prvého materského strediska ADMY a je teda zároveň aj predsedom svetového poradného zboru združenia.

Okrem Baziliky Márie Pomocnice pútnici navštívili aj Colle don Bosco, centrum Turína a turínsky Dóm, v ktorom sa nachádza uložené Turínske plátno. Posledný deň púte navštívili aj Mornese, rodisko spoluzakladateľky sestier saleziánok, Márie Dominiky Mazzarellovej, a zoznámili sa s jej životom, charizmou i s prvými dejinami Inštitútu.

Duchovným sprievodcom tejto púte bol don Pavol Grach SDB, zodpovedný za Združenie Márie Pomocnice na Slovensku a zároveň aj delegát pre celú saleziánsku rodinu. „Bolo to naozaj veľmi vydarené podujatie. Vďaka patrí všetkým, ktorí púť organizovali i samotným účastníkom, ktorí vytvorili veľmi krásnu rodinnú atmosféru. Okamihy intenzívnej modlitby a počúvania sa prepájali s radostným vzájomným spoznávaním sa. Mnohí sme odišli obohatení aj o nové priateľstvá a svedectvá,“ povedal don Pavol Grach o púti a dodal: „Povzbudení týmto návratom ku koreňom sa Združenie ADMY teraz obracia s nádejou na Dubnicu nad Váhom, kde 25. mája bude slávnostná svätá omša s následným programom. Bude to prejavom vďačnosti za 150 rokov existencie tohto Združenia. Srdečne pozývame zástupcov všetkých zložiek saleziánskej rodiny.“

rhsdb, informoval Pavol Grach SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.