Adventný sociálny projekt exallievov podporí aj mladých študentov z núdznych rodín

(Bratislava, 19. novembra 2020) – Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a saleziánskou rodinou odštartovalo už 7. ročník úspešného adventného sociálneho projektu DARUJME ÚSMEV.

Projekt spustili tradične 11.11. na sviatok sv. Martina a skončí sa 6.12. na sviatok sv. Mikuláša. Termín zbierky nie je náhodný – práve títo dvaja svätci sa vyznačovali svojou štedrosťou a otvoreným srdcom pre chudobných a núdznych.

Prostredníctvom tohto projektu ponúkajú možnosť zapojiť sa do aktivít sociálneho programu, ktorého cieľom je spomenúť si konkrétnym skutkom lásky – štedrosťou a dobročinnosťou – na núdznych, ktorí sú medzi nami.

„Náš zakladateľ ponúkal mladým, ktorých sa ujal, nielen domov, pozornosť a lásku, ale aj budúcnosť cez ich vzdelávanie. Počas tohto ročníka nášho projektu chceme dona Bosca napodobniť a časť vyzbieraných financií poskytneme na podporu mladých študentov z núdznych rodín, ktorí navštevujú saleziánsku strednú školu a internát v Žiline.

Rok 2020 je ďalej výnimočný tým, že nám ponúka byť ešte viac otvorenými pomôcť našim blížnym, ktorí pomoc potrebujú. Celosvetová pandémia zasiahla mnoho rodín aj na Slovensku, ktoré sa zmietajú v existenčných problémoch. Pozývam všetkých, ktorí si to môžu dovoliť na podporu nášho spoločného projektu, kde dokážeme konkrétnym rodinám poskytnúť konkrétnu pomoc, ktorú v tomto čase najviac potrebujú,“ povedal pri štarte celoslovenského sociálneho projektu Darujme úsmev 2020 prezident exallievov Róbert Mruk.

Viac o projekte nájdete na: https://www.exallievi.sk/darujmeusmev/.

 Zdroj: exallievi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.