Aj naše školy sú opäť, v rámci možností, otvorené

(Bratislava/Bardejov, 1. júna 2020) – Činnosť saleziánskych stredísk a škôl sa postupne obnovuje v súlade s tým, ako sa uvoľňujú opatrenia súvisiace s ochorením Covid-19. Saleziánske oraóriá a mládežnícke strediská boli v duchu rozumnej prevencie zatvorené od utorka 10. marca. Pri aktuálnom uvoľňovaní opatrení už môžu byť k dispozícii predovšetkým vonkajšie priestory a ihriská.

Rovnako sa opäť obnovuje fungovanie našich škôl: od 1. júna sme opäť obnovili fungovanie Materskej školy Mamy Margity v Bratislave-Trnávke a tiež Základnej školy s materskou školou v Bardejove-Poštárke (pre deti a žiakov do piateho ročníka ZŠ), v súlade s rozhodnutiami štátnych orgánov. Zatvorená zatiaľ naďalej zostáva Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline.

Počas obdobia koronakrízy naše saleziánske strediská presunuli venovanie sa najmä mladým do internetového priestoru a najmä na sociálne siete. Spoločným celoslovenským projektom sa na facebooku a instagrame stalo oratko.online.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.