Aj po piatich mesiacoch od únosu dona Uzhunnalila zostávame v modlitbe

(Rím, Taliansko, 11. august 2016) – Situácia saleziánskeho misionára dona Thomasa Uzhunnalila je po viac ako piatich mesiacoch od únosu, ktorý sa udial 4. marca v meste Aden v Jemene, stále zahalená v neistote. Ako sa vyjadril Mons. Paul Hinder, apoštolský vikár Južnej Arábie, "nemáme potvrdené správy. Vieme len, že niečo sa hýbe, ale nemáme istotu."

Po únose, ktorý sa odohral počas masakru spáchaného skupinou rebelov v dome Misionárok lásky a ktorý stál životy štyroch sestier a 12 laikov, sa rozšírili chýry a útržkovité informácie o donovi Uzhunnalilovi, ale žiadna z nich nebola spoľahlivá a v niektorých prípadoch boli úplne neopodstatnené, ako napríklad to, že ho mali ukrižovať na Veľký piatok.

Neskôr boli na Facebooku zverejnené fotografie a videá, ktoré mali zobrazovať dona Uzhunnalila zbitého a vyhladovaného a podnietili nové špekulácie. V tomto prípade spochybnili ich pravdivosť indickí spolubratia dona Uzhunnalila, ako aj experti z indického Ministerstva zahraničných vecí.

4. augusta ministerka Sushma Swaraj osobne potvrdila, že "vláda pristupuje k všetkým dostupným spôsobom, aby dona Toma bezpečne vyslobodila" a na stretnutí s príbuznými dona Uzhunnalila ich uistila o jeho situácii.

Napriek tomu všetkému Mons. Hinder zdôraznil, že zatiaľ "nikto nemal priamy kontakt s donom Tomom. Chýbajú nám dôkazy, že je naozaj v poriadku."

Ako sa často vyjadril v oficiálnych vyhláseniach a správach vikár hlavného predstaveného, don Francesco Cereda, je dôležité venovať pozornosť tomuto prípadu, rovnako ako aj ďalším prenasledovaným kresťanom v rôznych častiach sveta a zotrvávať v modlitbe.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.