Aj počas prázdnin chceli stretnúť Ježiša. Účastníci Bibliqu na Emauzoch

(Látky, 21. júla 2023) – S príchodom prázdnin niektorí účastníci Bibliqu nenechali odpočívať Sväté písmo. Prijali ponuku stretnúť Ježiša, podobne ako emauzskí učeníci, v Písme, v Eucharistii a v spoločenstve.

Štvordňové stretnutie s názvom Priblížil sa k nim Ježiš začali účastníci Bibliqu 12. júla v krásnom prostredí Podpoľania, v Máriinom dome na Látkach. Sprevádzali ich dve postavy: Abrahám a sv. František z Assisi. S nimi spoznávali zasľúbenú zem a silu Božieho slova. Celý kurz pripravili saleziánky z projektu Emauzy a salezián Vlado Peregrim.

Ale nemyslite si, že iba študovali a počúvali. Stihli aj dva výlety v krásnej letnej prírode, počítali hviezdy s Abrahámom a zoznámili sa i s príbehom Františka a Kláry. Tiež sa zahrali na mníšsku pisársku dielňu a, samozrejme, budovali spoločenstvo pri rozhovoroch.

Účastníci mali medzi sebou víťazky finále Bibliqu, ale aj jednu takmer-víťazku včelárskej medzinárodnej súťaže. A tak sa dozvedeli aj veľa pekného zo života včiel. Nenechali si ujsť príležitosť spať v stanoch, putovať do „San Damiána“, umývať si nohy v bystrom lesnom potoku. Príjemne unavení si vychutnali dobrú večeru. Povzbudení na tele i na duši sa rozchádzali v nádeji, že sa stretnú na ďalšom ročníku Bibliqu i pobytoch Emauzy. A môžete tam byť aj vy!

Informovala: Monika Golianová, FMAFoto: Monika Golianová a Mária Králiková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.