Aj slovenský provinciál vyzýva modliť sa novénu za prepustenie dona Toma

(ANS, Rím, Taliansko, 13. januára 2017) – Uplynulo už viac ako desať mesiacov od únosu dona Thomasa Uzhunnalila v Jemene. V dôvere v príhovor Panny Márie, Matky Spasiteľa, saleziánska rodina pozýva všetkých, aby zahrnuli tento konkrétny úmysel do novény k Márii Pomocnici kresťanov od 15. do 23. januára, ako prípravu na každomesačnú spomienku Pomocnice, 24. januára.

Iniciatívu navrhlo Združenie Márie Pomocnice (ADMA) z Turína a má plnú podporu hlavného predstaveného, dona Ángela Fernándeza Artimeho. Pozýva všetkých saleziánov a členov saleziánskej rodiny, aby sa zapojili s vierou a oddanosťou.

„Ako Združenie sa cítime obzvlášť zaviazaní k modlitbe za kňazov, preto chceme prosiť o pomoc Nepoškvrnenú Máriu, Pomocnicu kresťanov, o rýchle prepustenie dona Toma,“ uviedli Tullio Lucca a don Pierluigi Cameroni, prvý prezident a druhý duchovný animátor združenia ADMA.

„V mesiaci, v ktorom slávime sviatok dona Bosca, s dôverou s akou sa on obracal na Pannu Máriu Pomocnicu, chceme aj my zo Slovenska podporiť nášho spolubrata Toma Uzhunnalila. Pozývam vás modliť sa túto krátku novénu pred mesačnou spomienkou na Pomocnicu, za jeho oslobodenie i za Božiu pomoc a posilu pre neho v jeho utrpení,“ povedal k tejto téme pre slovenskú saleziánsku rodinu a priateľov a sympatizantov diela dona Bosca slovenský provinciál don Jozef Ižold.

Keď ľudia prosili don Bosca, aby im vyprosil špeciálnu milosť, zvykol hovorievať: „Ak chcete prijať milosti od Blahoslavenej Panny, modlite sa novénu“ (MB IX, 289). Táto novéna sa podľa neho mala konať, ak je to možné, „v kostole, so živou vierou“ ako skutok vrúcnej úcty k Eucharistii.Aby bola novéna účinná, podľa dona Bosca by stav duše mal byť takýto:- Nevkladať svoje nádeje do ľudského úsilia, ale mať vieru v Boha.- Prosba by sa mala žiadať od Ježiša prítomného v Najsvätejšej sviatosti, prameňa milosti, dobra a požehnania, a s dôverou v silu Márie, ktorú si Boh od nás želá uctievať v tomto chráme (na Valdoccu – pozn. red.) na tejto zemi.- Vždy pridať úmysel „buď vôľa Tvoja“ a podmienku „ak je to pre dobro duše osoby, za ktorú sa modlím“.

Modlitba na deväť dní nasledujúcich po sebe:

3x Otče náš, 3x Zdravas Mária, 3x Sláva Otcu pred Eucharistiou; po nich nasleduje krátka modlitba: „Nech je v každej chvíli pochválená a zvelebená Najsvätejšia Sviatosť oltárna.“3x Zdravas Kráľovná, a zvolanie: Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás.

Odporúčané osobné podmienky:1. Pred alebo počas novény pristúpiť k Sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu.2. Milodarom alebo osobnou prácou prispieť v prospech apoštolátu, najlepšie v prospech mládeže.3. Obnoviť si vieru v Ježiša v Eucharistii a oddanosť Márii Pomocnici kresťanov.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.