Aj tento rok sa na Kalvárii uskutočnila odpustová slávnosť

(Košice, 30. septembra 2014) – Saleziánske stredisko na Kalvárii zažilo od 13. do 15. septembra enormný príval návštevníkov. Pri príležitosti sviatku Sedembolstnej Panny Márie, ktorej je zasvätený aj miestny kostol sa počas týchto dní uskutočnil odpust.

Saleziánska komunita začala prípravy na túto slávnosť už v máji, čo sa odzrkadlilo na bohatom programe. Počas troch dní mali pútnici možnosť vypočuť si rôzne svedectvá a prednášky na témy ako otcovstvo, adorácia, modlitba, ruženec či bohoslužby. Vyvrcholením odpustu bola nedeľná svätá omša, ktorú celebroval Mons. Stanislav Stolárik.

„Tohtoročný odpust sme vnímali ako prejav mimoriadneho Božieho požehnania a aj starostlivosti našej patrónky Slovenska. Boli sme milo prekvapení veľkou účasťou veriacich na bohoslužbách a aj tým, že naša Matka nad nami držala ruku aj čo sa týka počasia,“ vyjadril sa k téme odpustu jeden z miestnych saleziánov.

Novinkou odpustu bolo okrem iného aj hranie pašiových hier pozdĺž cesty s kaplnkami, ktoré si pripravili divadelníci z Prešova. Herci si svojimi autentickými výstupmi získali srdcia každého jedného diváka a odovzdali im bohaté posolstvo.„Bol to účastný zážitok. Takto zahrnú krížovú cestu som ešte nevidela. Bolo to veľmi silné a emotívne,“ zhodnotila pašiové hry jedna z diváčok.

Lukáš Závodník

kalvarka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.