Aj v Peru zasvätili pri príležitosti dvestoročnice chrám donovi Boscovi

2015 08 27 ANS Peru(Pucallpa, Peru, 27. augusta 2015) – 16. augusta, v deň dvojstého výročia narodenia dona Bosca, sme na Slovensku posvätili chrám zasvätený zakladateľovi saleziánov. Neboli sme však jediní, takýto darček k narodeninám dostal don Bosco aj od obyvateľov mesta Pucallpa v centre peruánskej Amazónie.

Chrám pomôže vyžarovať charizmu Otca a učiteľa mládeže. Pucallpa je rýchlo rozvíjajúce sa mesto, ktoré sa nachádza v srdci peruánskej džungle. Mesto je tiež sídlom apoštolského vikariátu, ktorý pápež Benedikt v roku 2008 zveril do pastoračnej starostlivosti Saleziánskej kongregácie.

Saleziáni od svojho príchodu otvorili prítomnosť v náročnom prostredí malého mesta, vybudovali multifunkčnú halu, ktorú pomenovali „Pinardiho kaplnka“, pretože bola otvorená 12. apríla 2009, na Veľkonočnú nedeľu – v ten istý deň, ako don Bosco otvoril Pinardiho kaplnku v roku 1846.

Saleziánska prítomnosť je posilnená školou, učilišťom pre tesárov a niekoľkými oratóriami.

„Chrám je farnosťou sv. Jána Bosca. Stavba začala ako sen, nemysleli sme si, že budeme schopní dokončiť ju do dvestoročnice. V skutočnosti meno dona Bosca pritiahlo pozornosť mnohých ctiteľov Svätca, odchovancov a dobrodincov, ktorí umožnili, aby sa tento sen stal skutočnosťou. Don Boscova výzva pokračuje v dobývaní pozorností a sŕdc,“ povedal Mons. Gaetano Galbusera, ktorému je zverený apoštolský vikariát a ktorý aj predsedal slávnosti. „Bol to neobyčajný sviatok, s veľkým počtom mladých, ktorí oslávili dvestoročnicu hrami, koncertmi a chvíľami modlitby a oddanosti… Toto bude chrám mladých.“

Chrám je veľký, v tvare osemuholníka, s dvanástimi maľbami inšpirovanými životom dona Bosca. Presbytérium je umeleckým dielom, ktoré vytvorili „don Boscovi umelci“ z diela Mato Grosso a stvárňuje sen s dvoma stĺpmi: oltár v tvare lode a dva stĺpy, na ktorých je vidno svätostánok a socha Panny Márie – veľké lásky dona Bosca, relevantné aj dnes pre kongregáciu a celú saleziánsku rodinu.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.