Aká je úloha a postava rehoľného kňaza dnešnom svete?

(Badín, 18. novembra 2022) – Do tejto otázky by sa dalo zhrnúť motto stretnutia mladých rehoľných kňazov, ktoré sa uskutočnilo 15. – 16. novembra v Badíne. Zúčastnili sa ho spolubratia z piatich reholí (františkáni, kapucíni, piaristi, saleziáni a vincentíni).

Tematicky stretnutie zastrešoval bývalý generálny predstavený saleziánov a predseda Únie generálnych predstavených don Pascual Chávez Villanueva, SDB, ktorý je okrem iného odborníkom v biblistike a teológii zasväteného života.

Rehoľníci s ním absolvovali dve prednášky: Kristus – Dobrý pastier ako vzor kňaza a Čo znamená byť kňazom dnes. Po každej z nich bol priestor na osobnú reflexiu. Aktuálnosť tém sa ukazovala aj cez viac ako hodinové zdieľanie po každej prednáške a diskusiu s prednášateľom v pléne.

Atmosféru umocňovali spoločné prežité modlitby a sväté omše v seminárnej kaplnke. Stretnutie bolo obohatené aj o bratské posedenia, osobné rozhovory a neformálne zdieľanie o živote jednotlivých rehoľných spoločenstiev.

Zúčastnení bratia odchádzali zo stretnutia duchovne povzbudení i oddýchnutí a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční opäť o rok v novembri.

Informoval: Pavol Drška, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.