Aké miesto majú rituály vo výchove?

Rodina je prvotným a základným priestorom, kde sa budujú základy identity človeka. Ku každej rodine patria aj bohaté „rodinné rituály“, spôsoby prežívania každodenných spoločných chvíľ, či už pri nedeľnom obede, rannom vstávaní, spoločnej modlitbe či príprave raňajok. Spoločne strávený čas detí s rodičmi je dôležitý pre upevňovanie rodinných väzieb. Ako je to u vás? Nachádzate si čas na spoločnú večeru či modlitbu?

Najnovšie vydanie príručky s názvom Bohatstvo rituálov v rodine z edície Viera do vrecka ponúka praktické námety, ako rozšíriť spoločné rodinné aktivity o nové rituály, resp. ako urobiť z obyčajného neobyčajné. V jednotlivých kapitolkách sa čitateľ stretne s námetom rituálov pre rodiny – spoločné večerné chvíľky, modlitby, ranné vstávanie s úsmevom, krížik na rozlúčku, alebo tiež prežívanie nedele, prípravu na Vianoce či Veľkú noc.

Autorka Dominika Hajkovská sa spolu s manželom Jurajom dlhodobo venujú aktivitám spojeným s rodinou, spoločenstvom rodín, prípravou snúbencov, manželstvom, rodičovstvom, ale aj práci s animátormi. Bývajú v Banskej Bystrici a majú päť detí. Obaja sú psychológovia a sú zakladajúcimi členmi občianskeho združenia Zaostri na rodinu.

Táto publikácia vznikla aj vďaka svedectvám viac ako dvadsiatich rodín z celého Slovenska, ktoré sa s nami podelili o bohatstvo ich rodinného života. Môžu byť pre čitateľa veľkou inšpiráciou a nádejou.

Príručku si môžete pozrieť a objednať na: http://www.donbosco.sk/tovar/bohatstvo-ritualov-v-rodine-edicia-vdv 

2013 08 27 Bohatstvo ritualov v rodine

Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.