Ako by dnes vyzeralo curriculum vitae budúceho svätca Artemide Zattiho?

(Bratislava, 6. októbra 2022) – Artemide Zattiho – sympatického Taliana, ktorý však väčšinu svojho života prežil v Argentíne – už 9. októbra pápež František vyhlási za svätého. Kým bol počas svojho života?

Profil

Salezián koadjútor. Narodil sa 12. októbra 1880 v Borette, Reggio Emilia (Taliansko); emigroval do Bahía Blanca (Argentína). Neúnavný pracovník a ochotný vykonávať všetky druhy služieb pre dobro blížnych. Obľúbený dopravný prostriedok: bicykel. Venuje čas aktualizácii v oblasti ošetrovateľstva a farmaceutickej pomoci. Muž vzťahov so svojimi spolubratmi, chorými a nemocničným personálom. Zvyčajne sa usmieva a má vnútornú silu vyrovnať sa so skúškami a neúspechmi. Tajomstvom toho všetkého je jeho modlitebný život.

Pracovné skúsenosti

1902 – 1951 Nemocnica San José, Viedma (Argentína)Zdravotný brat, lekárnik a správca nemocnice.

1899 – 1900 Zatti Hermanos, továreň na obkladačky a cementové rúry, Bahía Blanca (Argentína)Pracovník pri vypaľovaní a kladení obkladačiek.

1897 – 1899 Továreň na dlaždice Tissot, Bahía Blanca (Argentína)Pracovník v oblasti vypaľovania dlažby a kladenia obkladov.

1885 – 1897 Poľnohospodárske práce, Boretto (Taliansko)Pracuje na poliach v rodnej dedine.

Vzdelanie a formácia

1917 – Získava titul "doktora farmácie".

1911 – Skladá doživotnú profesiu. Preberá zodpovednosť za nemocnicu a lekáreň.

1908 – Skladá svoju prvú rehoľnú profesiu ako salezián koadjútor.

1904 – Po vážnej chorobe sa čiastočne uzdraví a začne pracovať v malej nemocnici a lekárni pri saleziánskom dome.

1900 – Vstupuje ako saleziánsky ašpirant do formačného domu v Bernal – Buenos Aires (Argentína).

Osobné údaje

Telefón

E-mail

AdresaBahía Blanca, (Buenos Aires)Viedma, (Río Negro)ARGENTINA

Dátum kanonizácie9. októbra 2022

Zručnosti

– Ručné obrábanie polí.- Rozdáva úsmevy uprostred veľmi zložitých situácií.- Je trénovaný cyklista.- Stará sa o chudobných podľa toho, čo potrebujú.- Skúsený zdravotný brat a lekárnik v starostlivosti o chorých.- Evanjelizuje v situáciách veľkej chudoby a marginalizácie.

Jazyky

– taliansky jazyk- španielsky jazyk

Odporúčania

Vyhlásený za svätého9. októbra 2022

Viac informácii o ňom nájdete na oficiálnej stránke zatti.org.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.