Ako odpovedajú na milosrdenstvo mladí zo saleziánskej rodiny?

(Krakov, Poľsko, 16. august 2016) – Dvesto mladých delegátov zo 45 krajín sa stretlo v stredu 27. júla na krakovskom Expe na oslave Svetového fóra Saleziánskeho mládežníckeho hnutia (SMH) pri príležitosti 31. Svetových dní mládeže. Počas skupinovej práce sa každý z účastníkov pokúsil zodpovedať na otázky: Aké skutky milosrdenstva prijímam vo svojom živote? Akým výzvam čelím pri konaní milosrdných skutkov? Čo môžeme my, ako Saleziánske mládežnícke hnutie, odpovedať na výzvu pápeža Františka byť milosrdný? Vo svetle odpovedí z pracovných skupín sa hlavný výbor stretol o dva dni neskôr v saleziánskom seminári v Krakove a načrtol finálny text.

2016 08 15 ANS milosrdenstvo2

Správa Saleziánskeho mládežníckeho hnutia je výsledkom reflexie počas Svetových dní mládeže, ale je hlavne výsledkom zdieľania skúseností týchto mladých ľudí z rôznych častí sveta. Záverečná správa je slovom, ktoré potvrdzuje ich záväzok a opakuje ich ochotu pokračovať v ceste viery v Ježiša podľa saleziánskej charizmy.

My, mladí ľudia zo Saleziánskeho mládežníckeho hnutia, ktorí sme sa zišli tu v Krakove na Fóre SMH, sa chceme podeliť so všetkými ľuďmi dobrej vôle o obnovenie nášho záväzky viery. V jednote s pápežom Františkom, v tomto Roku milosrdenstva, sme odhodlaní posilniť korene našej viery, ktoré nachádzame v evanjeliu Ježiša Krista. Charizma dona Bosca je cestou, prostredníctvom ktorej tieto korene rastú a kvitnú.Rozpoznávame znaky Božieho milosrdenstva, ktoré sa neustále dotýkajú našich životov.Zažívame milosrdenstvo v našich rodinách a prostredníctvom tých, ktorí sa o nás s láskou starajú; keď slávime sviatosti, obzvlášť svätú eucharistiu a spoveď; keď sme vypočutí a keď prijímame vedenie do nášho života; keď žijeme a zdieľame svoju cestu spoločne s bratmi a sestrami rozličných náboženstiev a vyznania.Tiež sa cítime požehnaní Božím milosrdenstvom, keď nás ľudia sprevádzajú svojimi modlitbami; keď sme bezpodmienečne milovaní svojimi rodičmi; keď tí, ktorí sú okolo nás, sú trpezliví, keď robíme chyby; keď tak veľa ľudí, mladých či starých, nás víta vo svojich domovoch a srdciach.Rozpoznávaním tohto všetkého sme si vedomí výziev, ktorým musíme čeliť.V mnohých spoločnostiach, postupne poznačených individualizmom a sekularizáciou, v ktorých je úsilie o úspech, bohatstvo a moc významne zobrazované, sme vyzývaní zastávať a svedčiť kresťanskými hodnotami lásky, odpustenia a milosrdenstva.Sme si vedomí, že výzva byť milosrdní a odpúšťajúci sa stretáva s predsudkami, negativizmom, nespravodlivosťou, kritikou spoločnosti vo veľkom, niekedy aj spomedzi samotných mladých. Násilie, zvlášť v mene náboženstva, ďalej oslabuje proroctvo lásky a milosrdenstva, zatiaľ čo sa len ťažko vráti k tomu, aby dalo hlas zvesti evanjelia o odpustení a súcite.Cítime a sme presvedčení o potrebe nechať ducha odpustenia rásť v našich srdciach, prekonávať bariéry, uprednostňovať kultúru stretnutia a nádeje. Všetko toto potrebuje byť zakorenené a posilňované obnovenou skúsenosťou s Ježišom Kristom v našich životoch. Len zo skúsenosti, v strede ktorej je Kristus, môžeme naplno prijať výzvu ísť von z našej komfortnej zóny, vyjadriť naše nové nastavenie inšpirované evanjeliom, stavať mosty mieru a bratskosti. Len z tohto významného posvätného priestoru môžeme prekonať silu strachu a nedostatok odvahy.Táto cesta je výzvou, ktorá keď je raz prijatá, skutočne nám pomôže zdieľať sa s ostatnými o tom, čo sme nechali rásť v našich srdciach.Preto ako členovia Saleziánskeho mládežníckeho hnutia, vedení saleziánskou mládežníckou spiritualitou, sme zaviazaní odpovedať na výzvu evanjelia, ktoré je nám dnes ponúkané prostredníctvom výzvy pápeža Františka.Zaväzujeme sa prijať Božie milosrdenstvo pre každého z nás ako dar, prežívať ho denne s radosťou a optimizmom. Božie milosrdenstvo sa stáva deň za dňom zdrojom našej nádeje a zdieľanou skúsenosťou s ostatnými mladými ľuďmi.Zaväzujeme sa v skupinách a asociáciách posilniť chvíle duchovného rastu, ktorý nám pomôže vidieť druhých Božími očami. Duchovné momenty, ako modlitba, kontemplácia Slova, tichá adorácia, dávajú zmysel našej viere, víziu prekonať naše strachy a pastoračnú kreativitu pre dávanie hlasu mladým.Zaväzujeme sa žiť skutky milosrdenstva v našich pastoračných záväzkoch, zvlášť ujímať sa pocestných, pomáhať mladým ľuďom v núdzi. Ponúkame súcit a trpezlivosť v našich výchovných a pastoračných skúsenostiach so všetkými bez ohľadu na vyznanie a farbu pleti, náboženské a politické presvedčenie. Zaväzujeme sa v našich domoch a dielach posilniť rodinného ducha, ktorý je tak drahý don Boscovej charizmatickej vízii, poskytoval živú realitu Mornese Matky Mazzarellovej a je stredom v našej saleziánskej mládežníckej spiritualite. Saleziánsky rodinný duch nám pomôže stať sa skutočnými staviteľmi mostov, autentickými nositeľmi bratskosti, žijúcimi a dôveryhodnými príkladmi nádeje pre lepší dnešný svet.V roku 1884, vo svojom Liste z Ríma, don Bosco píše: "Mladí by nemali byť len milovaní, ale mali by aj vedieť, že sú milovaní." Dnes počúvame znova tieto slová lásky vo svetle Jubilejného roka milosrdenstva. Modlíme sa a sľubujeme, že naše skutky a naše slová pomôžu mladým ľuďom zažiť milosrdnú lásku – lásku plnú milosti.

2016 08 15 ANS milosrdenstvo

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.