Ako ovplyvnil don Bosco život pápeža?

(Bratislava, 2. januára 2016) – Je všeobecne známe, že Jorge Mario Bergoglio bol jezuita. Keď sa tento jezuita stal pápežom, tí, ktorí ho nepoznali, si kládli otázku, akým smerom sa bude uberať jeho pontifikát. Jeho rozhodnutie prijať meno František naznačovalo, že možno očakávať nejaké spojenie medzi ním a svätým Františkom. Ale len tí, čo dobre poznali jeho životný príbeh, by čakali nejakú súvislosť medzi ním a saleziánmi. Argentínsky salezián don Alejandro León dostal za úlohu urobiť výskum a pripomenúť tak postavu iného slávneho argentínskeho saleziána dona Cayetana Bruna, ktorý svoj život zasvätil skúmaniu a spisovaniu dejín argentínskej Cirkvi. Pri tejto práci natrafil v archíve na listy, ktoré napísal donovi Brunovi Jorge Mario Bergoglio. Tak sa rozhodol preskúmať puto, ktoré spája súčasného Svätého Otca Františka so saleziánskou rodinou a s donom Boscom. Pustil sa do pátrania po svedectvách ďalších ľudí, ktorí boli s Bergogliom v blízkom kontakte v rôznych etapách jeho života.

Človek, ktorý chce pochopiť hĺbku a rozsah vplyvu saleziánskej charizmy na myslenie súčasného pápeža, nájde v knižnej novinke z dielne vydavateľstva Don Bosco odpovede na mnohé svoje otázky. Súčasne sa oboznámi s historicko-politickým kontextom, stručnými dejinami saleziánov v Argentíne i s životom a dielom viacerých šíriteľov odkazu dona Bosca v Južnej Amerike, čiže s okolnosťami, ktoré sa podieľali na formovaní Svätého Otca Františka.

Jana Sarňáková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.