Ako strávili leto mladí v Novej Dubnici?

(Nová Dubnica, 16. októbra 2020) – Aj tento mimoriadny „koronový“ rok pripravili saleziáni počas leta v novodubnickom mládežníckom stredisku pre deti a mládež tradičné podujatia. Prečítajte si, ako vyzeralo leto a začiatok školského roka v tomto saleziánskom oratku.

Začali sme už tradične Letným zážitkovým mládežníckym táborom v Belušských Slatinách, kde sme strávili nezabudnuteľný týždeň plný zážitkov. Druhý prázdninový týždeň účastníci a ich starší animátori z Novej Dubnice prežili spolu s Mojžišom. Počas tábora sme mali možnosť priblížiť si tento starý príbeh prostredníctvom rôznorodých aktivít a hier. Pomohlo nám to budovať spoločenstvo a okrem toho sme každý deň mali možnosť zamýšľať sa nad mnohými otázkami, problémami či radosťami v našich životoch. Vyskúšali sme si postaviť mesto, prežiť piesočnú búrku, stali sme sa otrokmi, Izraelitmi i Egypťanmi, prežili sme 12 egyptských rán, absolvovali sme náročný pochod, vyrobili sme si zlaté teľa, zmerali si sily počas „Jayizat misr alkubraa“ (Veľká cena Egypta) tak, ako to zažil kedysi izraelský národ a aj čosi navyše. Okrem toho animátori a saleziáni nezabudli ani na duchovnú časť programu – sväté omše, ranné a večerné modlitby, duchovnú obnovu s možnosťou rozhovoru či spovede. Počas tábora mnohí prekonali osobné hranice a zdolali množstvo výziev. Prežili sme tak krásny týždeň a na konci ostali zážitky a spomienky, ktoré si budeme pamätať ešte veľmi dlho.

Po zhodnotení, uprataní a krátkej regenerácii sa skupina mladších animátorov odobrala do krásneho prostredia severnej časti Bielych Karpát, kde zažili svoje prvé duchovné cvičenia v Pastoračnom centre sv. Vendelína v Zubáku. Išlo o duchovné sústredenie, ktoré je významným prostriedkom pre osobnostný rozvoj (nielen) mladého človeka. Zamyslenia, ticho, uvažovanie v krásnej prírode, osobná i spoločná modlitba, zhodnotenie uplynulého obdobia, zdieľanie osobných skúseností a zážitkov, vytvorenie si plánu na ďalší rok či životného projektu, je veľmi účinnou spiritoterapiou. Pomáha človeku zorientovať sa v množstve podnetov každodenného života, aby s posilneným duchom zvládal výzvy v oblasti animátorstva (výchova a sprevádzanie detí), ale aj v ostatných oblastiach života.

Na konci prázdnin 120 detí zažilo nádherný príbeh Levieho kráľa. Celkovo 35 animátorov pripravilo pre deti ďalší nezabudnuteľný týždeň plný množstva ponúk na vytváranie nových priateľstiev, či upevňovania tých starých. Krátke divadielka z príbehu, súťaže, aktivity, tvorivé dielne, mestská hra, celodenný výlet v okolitých lesoch s časťami náučného chodníka pri Ľuborči, zamyslenia, modlitby, sv. omša, toto všetko pomáhalo deťom, aby spolu so Simbom a jeho kamarátmi pamätali na to, kým sú. Celý tábor vyvrcholil v piatok, kedy po záverečnej sv. omši nasledovala párty spolu s rodičmi, až do neskorého večera.

V úvode septembra sa aj najstarší animátori, poväčšine vysokoškoláci, utiahli do už spomínaného krásneho Zubáku na ich pravidelné každoročné duchovné cvičenia. Tentoraz okrem iného uvažovali na tému „láska“, vychádzajúc z biblických textov knihy Pieseň piesní a Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom, konkrétne o slávnom Hymne na lásku. Aj pre nich to bol pekný čas na načerpanie duchovnej energie do nového školského roku.

Uprostred septembra sa uskutočnil Animátorský výlet. V piatok 11.9. sme sa stretli na vlakovej stanici v Trenčianskej Teplej, odkiaľ sme pokračovali rýchlikom do Popradu a odtiaľ na chatu do Kvetnice. V piatok večer sme sa aklimatizovali a pripravili na túru. V sobotu už od rána počasie vyzeralo dobre, a tak nám nič nebránilo v našej ceste. Tatranskou električkou sme sa dostali na zastávku Popradské Pleso, odkiaľ sme turistiku začínali. Začali všetci spoločne, aj s obrovskými zástupmi ďalších turistov. Cieľ bol jasný. Pre väčšinu to boli Rysy (2503 m n.m.), najväčšia klasika Vysokých Tatier. Ostatní, ktorí si netrúfali ísť až na Rysy, sa na rázcestí nad Žabím potokom odpojili a vybrali sa na Hincove Plesá (Veľké H. P., 1946 m n. m.). Všetci nakoniec úspešne dosiahli svoj cieľ, obdivovali nádhery naši veľhôr a úspešne sa vrátili späť na chatu. Po príchode sme sa za zážitky, pekne počasie, i za to, že sa nám nič nestalo, poďakovali pri svätej omši. Potom nás už čakal guláš od šéfkuchára Fera a po spoločnej večeri sme si ešte užili zábavný program. Na druhý deň ráno bolo treba trochu zregenerovať sily. A kde inde by sa to dalo lepšie ako v aquaparku? A tak sme po raňajkách a omši navštívili aj Aqua City v Poprade. Dostatočne sme sa vybláznili v bazénoch, na tobogánoch, no najviac asi pri vodnej gymnastike. Prežili sme skvelé tri dni a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

Sme vďační Bohu za nádherne strávené leto a úvodný mesiac nového školského roku. Naše poďakovanie patrí všetkým animátorom-dobrovoľníkom, ktorí viaceré z týchto aktivít pod vedením saleziánov pripravili a uskutočnili.

Informoval: A. Čierna, M. Michalenko SDBFoto: D. Slotík, M. Vančo, A. Černáková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.