Ako študovať a nasledovať dona Bosca? Môže byť výchova dobrodružstvom?

(Bratislava, 28. novembra 2018) – Vydavateľstvo Don Bosco vydalo v novembri ďalšie dve knižné novinky. Jedna ponúka možnosť spätne nahliadnuť do príprav saleziánskej rodiny na jubilejný rok 2015 a druhá pozýva vnímať výchovu ako úžasné dobrodružstvo.

Študovať a nasledovať dona Bosca

Historická a kultúrna vzdialenosť od dona Bosca rastie, no Duch je zárukou nielen zachovania, ale aj rozvoja toho, čo dar dona Bosca znamenal pre Cirkev a pre svet. Táto kniha je ponukou hlbšie spoznávať históriu, pedagogiku a spiritualitu dona Bosca. Prináša texty, o ktoré sa opierali duchovné cvičenia saleziánov spolupracovníkov počas troch prípravných rokov na jubilejný rok 2015 (200 rokov od narodenia dona Bosca). Autorom titulu je salezián Pavol Grach.

Viac o knihe TU.

Výchova je úžasné dobrodružstvo!

Dieťa možno prirovnať k rastline. Ak sa o ňu dobre staráme, pekne rastie a vyvíja sa. Tak je to aj s dieťaťom, o ktoré sa treba starať, odkedy začne rásť v matkinom lone. Koľko rodičov však naozaj pozná svoje deti?

Popredný taliansky psychológ Ezio Aceti nás pozýva spoznávať jednotlivé etapy vývinu, pozrieť sa na svet očami detí, pochopiť ich, a tak predísť mnohým stresujúcim situáciám.

Kniha obsahuje šesť kapitol, ktoré zahŕňajú vývoj dieťaťa počas prvých troch rokov, cez materskú a základnú školu až po výchovu k posvätnu a budovaniu osobného vzťahu s Ježišom. Záver knihy tvoria často kladené otázky rodičov a odpovede skúseného psychológa.

„Želaním nás ako vychovávateľov by malo byť sprístupniť výchovu k rodičovstvu a urobiť ju povinnou pre všetkých. Spoločnosť, ktorá o sebe vyhlasuje, že je moderná a chce napredovať, by sa mala venovať nielen poznávaniu jazyka a abecedy, ale aj vývinu dieťaťa. To je cieľom tejto knihy – pomôcť prehlbovať poznanie vývinu dieťaťa, aby sme ho mohli milovať viac, keďže prvou formou lásky je poznanie. Spolu s pokorou služby a stálou obetavosťou je poznanie nádherným príspevkom pre dobro našich detí,“ uvádza autor.

S podobným zameraním ako titul Výchova je úžasné dobrodružstvo vyšli v roku 2018 aj knihy Ach, tí chlapci či Naučme deti modliť sa.

Viac o knihe Výchova je úžasné dobrodružstvo nájdete TU.

Peter Novák, Vydavateľstvo DON BOSCO

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.