Ako udržať zdravé napätie medzi zázrakom a pravidlami

Provinciálna kapitula 2013

(Šachtičky, 7. mája 2013) – Hneď na úvod druhého zasadania provinciálnej kapituly don Jozef Ižold viedol poldňovú duchovnú obnovu. Svoje zamyslenie postavil na konštatovaní o zdravom napätí medzi dvoma pólmi – medzi zázrakom a pravidlami. Na prvý pohľad tieto dva póly stoja proti sebe, ale práve na príklade dona Bosca je možné vidieť, ako rozvíjal obidve tieto črty.

„Provinciálna kapitula sa skôr venuje tvorbe a aktualizácii pravidiel, nesmieme však zabúdať aj Božiu iniciatívu. Dnes nie je ľahké žiť „so zázrakom,“ všetko by sme chceli mať zaistené a garantované. Boh je však ten, ktorý prekvapuje“, konštatoval provinciálny vikár. Svätú omšu viedli „jubilanti“ – bratia, ktorí v týchto dňoch slávili okrúhle životné výročia – Peter Mlynarčík, Peter Bešenyei a Pavol Seman.

Popoludnie už bolo venované témam, ktoré sú prípravou na 27. generálnu kapitulu. Skupinové debaty striedalo referovanie v pléne na témy „Mystici vo Svätom Duchu“ a „Proroci bratstva“. K týmto témam sa už vyjadrili bratia v komunitách, spracovala ich prípravná komisia a po potvrdení provinciálnou kapitulou budú zaslané do Ríma ako náš príspevok na generálnu kapitulu.

Podľa včerajšej dohody zostal popoludňajší blok nezmenený podľa plánu. Bolo tomu tak aj napriek hokejovej bitke medzi rodnou krajinou moderátora Tibora Reimera a rodnou zemou ostatných spolubratov. Samozrejme o priebežné podpultové výsledky nebola núdza. V konečnom dôsledku preto zavládla všeobecná spokojnosť.

Na provinciálnej kapitule sú prítomní aj štyria hostia. Provinciálovo pozvanie prijali provinciálka sestier Janka Kurkinová a jej vikárka Monika Skalová, ktoré sa zúčastnia všetkých zasadnutí. Okrem nich sú tu v úlohe pozorovateľov aj Michal Vojtáš, profesor saleziánskej pedagogiky na Saleziánskej univerzite v Ríme a Ján Mihálik, konzultant v oblasti vzdelávania a zamestnanec provincialátu. 

 

Informoval: Maroš Peciar SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.