Ako vyzerá formácia budúceho saleziána

Zvažuješ stať sa saleziánom? Prečítaj si, ako vyzerá naša cesta od rozlišovania povolania až po kňazstvo.

Rozlišovanie povolania (4 roky)

Cesta saleziána začína prednoviciátom v Košiciach, kde chlapci postupne objavujú svoje povolanie. V Poprade sa rok pripravujú v noviciáte. V ponoviciáte v Žiline zase študujú filozofiu, pedagogiku a psychológiu. Zároveň sa učia sa, ako súvisí sebadarovanie so sebarealizáciou, a ako je možné byť verným a usilovať sa o originálnu svätosť.

Pedagogická prax (2 až 3 roky)

Ďalšou etapou je tzv. pedagogická prax, ktorú bratia vykonávajú v salezianskych domoch na Slovensku. Získavajú tak reálnu skúsenosť z fungovania v stredisku s mladými.

Štúdium teológie (4 roky)
Treťou etapu je štúdium teológie pre budúcich kňazov. Trvá štyri roky a prebieha v Turíne, v kolíske saleziánov, alebo vo Svätej zemi. Tí, ktorých Pán povoláva k laickému zasväteniu, sa stávajú rehoľnými bratmi – koadjútormi.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.