Ako vyzerá pastorácia povolaní dnes?

(Velehrad, 12. februára 2019) – V čase od 27. – 30. januára sa na českom Velehrade konalo stretnutie pastorácie povolaní, na ktoré boli pozvaní aj zástupcovia zo Slovenska. Obsahom jednania bol najmä Referát o Synode mladých a informácie o dianí v pastorácii povolaní.

Prvý príspevok o Synode mladých predniesol priamy účastník tohto zasadania Mons. Tomáš Holub, pomocný plzenský biskup. Hneď v úvode poznamenal, že synoda sa snažila vidieť mládež očami Ježiša Krista a že v súčastnosti máme urgentný nedostatok formátorov mladých. Obnovu Cirkvi cez mladých vidí synoda v rozvinutí ich krstného povolania. Tu treba zmeniť mentalitu – cesta vpred vedie cez konverziu srdca, aby sa z toho zrodili nové veci.

Cestu synodality vysvetlil ako spoločné kráčanie s mladými a nie vťahovanie ich do zastaraných štruktúr. Poukázal na potrebu flexibilných mládežníckych centier, centier spirituality či kultúry, stredísk pre digitálnu evanjelizáciu a misiu i miest rozlišovania. To všetko si nutne žiada čítať dary, ktoré Cirkvi a jej členom i dnes dáva Boh skrze Ducha. Niektorí z účastníkov synody žiadali "digi" imprimatur – vytvorenie miest na internete, ktoré by boli odobrené autoritami z pohľadu pravosti katolíckeho učenia.

Biskup poukázal na rôznorodosť potrieb mládeže v závislosti od miesta, kde žijú. Afrika potrebuje najmä vzdelanie, Európa potrebuje vôbec "mať" mládež a tá súčasná potrebuje odstup od konzumizmu. Podľa štatistík je až 89% mládeže sveta mimo EU a USA.

Otec biskup, pred tým vojenský kaplán v Afganistane, podrobne prešiel všetky body záverečného dokumentu synody. Zvlášť zvýraznil, že body od 145 vyššie boli prítomnými v Ríme veľmi citlivo vnímané. Dotýkali sa postavenia žien v Cirkvi a prístupu k osobám sexuálne inak orientovaným. Článok o sexuálnej antropológii ostal otvorený, pretože ho treba ešte prehĺbiť zo všetkých ľudských dimenzií.

Príspevok o závislostiach predniesol profesor Ostravskej univerzity Jan Svoboda. Upozornil na nové druhy závislostí. V Českej republike napríklad pripadá na štyroch členov rodiny až 6 IT prístrojov. Aj vplyvom toho sa rodina atomizuje, stráca rituály, čas na seba, trhajú sa vzťahy a nastáva trvalý emocionálny postih, ktorý ak sa nerieši, zasahuje správanie človeka po celý život.

V súčasnosti prebieha v Čechách niekoľko aktivít na poli pastorácie povolaní. Jednou z nich je stránka hledampovolani.cz. Zasvätení si medzi sebou rozdelili týždenné internetové služby, počas ktorých ju dopĺňajú, odpovedajú na otázky a sprevádzajú záujemcov. V Olomouci premenili časť seminára na vysokoškolský internát. Aktuálne má 230 ubytovaných, spomedzi ktorých už vzišli aj nové povolania. Práca s miništrantmi je rozvinutá najmä na Morave a v spolupráci s armádou ČR pre nich organizujú vojenský tábor. Zúčastňuje sa ho až okolo 700 chlapcov, pričom záujem je ešte oveľa väčší. S úspechom sa stretla aj aktivita "sestra prvého kontaktu". Jedná sa o rehoľnú sestru, ktorá ide tam, kde sa niečo s mládežou deje.     Zasvätení sa zhodli, že je potrebné prehĺbiť teológiu povolania, vidieť ako východzí bod krst, a tak pomôcť mladým konkrétne odhaliť "balíček", poklad, plán, ktorý v ňom každý dostal. Je však dôležité urobiť to príťažlivo, v jazyku im vlastnom.    Text a foto: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.