Ako vyzeral prázdninový júl na Miletičke?

(Bratislava, 10. augusta 2022) – Začiatok prázdnin začali Miletičkári dvoma turnusmi duchovných cvičení pre stredoškolákov. Dvanásť chlapcov vstúpilo do tajomstiev duchovného života na Poluvsí s donom Maníkom a skupina starších dievčat sa vhĺbila do tajomstva života „zabudnutých postáv z Biblie“ s donom Kubovičom na Ranči.

V nedeľu 10. júla, po piatich rokoch, sa Miletičkári opäť mohli zúčastniť primičnej sv. omše. Slávil ju novokňaz don Daniel Holúbek, ktorý tu vyrastal a dlhé roky miništroval. Slávnostný kazateľ don Ján Holubčík v kázni pripomenul novokňazovi dôležitosť služby a „umývania nôh blížnym“. Po sv. omši nasledovalo v novom oratóriu stretnutie a občerstvenie spolu s rodinou, farníkmi a mladými.

Druhý a tretí týždeň sa už tradične konal prímestský tábor. Zúčastnilo sa ho rekordných 252 detí a takmer 64 animátorov a šesť saleziánov. Téma bola na motívy rozprávky Nemo. Animátori sa každý deň ráno stretli na modlitbách, a potom už každý z piatich kmeňov mal svoj vlastný program. Najprv si však v sále pod kostolom, pred spoločnou sv. omšu, všetci pozreli kúsok rozprávky, ktorá mladých voviedla do myšlienky dňa.

Po svätej omši niektorí ostali v oratku, ďalší išli na športoviská alebo do okolia. Nechýbali rôzne hry, kúpalisko, plavba loďou, návšteva ZOO, spoločný výlet do Karpát či mestská hra. Špeciálnu skupinu tvoril 5. kmeň s 53 birmovancami, ktorí boli počas prvého týždňa na hrebeňovke v Malých Karpatoch.

Posledný augustový týždeň sa 37 animátorov zúčastnilo animátorského výletu – splavu Malého Dunaja. Splavovalo sa od Tomášova po Madarász. Posledný deň sa všetci vyšantili v Thermalparku v Dunajskej Strede.

Na konci mesiaca sa Miletičkári ako najpočetnejšia skupina – 89 mladých – vybrali na Národné stretnutie mládeže T22 do Trenčína. Zúčastňovali sa celého programu a všetci odchádzali nadšení a spokojní. Nielen z toho, že zažili „Cirkev mladých“, ale aj z nových priateľstiev a duchovných zážitkov. Najväčší úspech malo stretnutie s rehoľníkmi na EXPO povolaní.

Informoval: František Kubovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.