Ako vyzerali oslavy sviatku dona Bosca v strediskách?

Banská Bystrica

Osláviť tento výnimočný deň v banskobystrickom Salezku prišli mladí aj starší. Príjemný večer otvorila slávnostná mládežnícka omša, na ktorú bol prizvaný ako kazateľ salezián Vladimír Peregrim. Poslucháčom priblížil život a sny dona Bosca, ako aj Žalm 23 – Pán je môj pastier a jeho prepojenie s našim vlastným životom. Po omši nasledovalo spoločné požehnanie priestorov strediska.

Ďalším bodom programu bol interaktívny kvíz o donovi Boscovi, ale aj o saleziánoch. V kvíze súťažilo viac ako desať tímov v rôznom zložení, od detí, mladých, až po rodinky. „Myslím, že sám don Bosco mal radosť z toho, akú atmosféru sa nám podarilo vytvoriť,“ zhrnul večer animátor Martin Širáň.

Dubnica nad Váhom

V nedeľu 2. februára mnohí rodičia s deťmi prijali pozvanie na predstavenie s názvom „Zázračné slúchadlá“. Počas akadémie mohli Dubničania vidieť a počuť piesne detského zboru 100 & 1 ovečka, predstavenie hesla pre rok 2020, sumár akcií strediska vo forme videa, dynamické tanečné vystúpenia a „minidivadlo“, ktorého scénky sa niesli v téme o rodine.

„Na Don Bosco show som bol po veľmi dlhom čase. Možno odkedy sme ju organizovali my ako animátori. Páčili sa mi hlboké myšlienky zo scénky a šikovnosť detí v umeleckom smere. Najviac ma však potešila plná sála a pocit zo silného spoločenstva, ktoré pre nás založil don Bosco,“ opísal svoje dojmy divák Juraj Šimkovič.

Poprad

Rok 2020 je pre saleziánsku rodinu v Poprade jubilejným rokom, v ktorom oslavuje 30 rokov od príchodu saleziánov do Popradu-Veľkej a 40 rokov od príchodu do Popradu. Slávnostná svätá omša sa niesla v duchu radostnej vďačnosti za dona Bosca, Božie požehnanie a ochranu, ktoré celé roky sprevádzali pôsobenie saleziánov v Poprade, ako aj za všetkých dobrodincov saleziánskeho diela. Hlavným celebrantom bol otec biskup Štefan Sečka.

Mladí opäť po roku pripravili divadelné predstavenie pod názvom Don Bosco show. S krátkymi scénkami a hudobnými vložkami sa predstavilo vyše 100 účinkujúcich, ktorí asi 400 prítomným priblížili saleziánsku spiritualitu. Predstavenie vyobrazovalo štyri hlavné prvky saleziánskeho oratória, ktorými sú škola, kaplnka, dom a ihrisko, ako aj typické prvky saleziánskeho ducha.

Zdroj: sbb.sk, saldub.sk, Peter Gábor

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.