Ako vyzeralo leto u saleziánov v Novej Dubnici?

(Nová Dubnica, 24. augusta 2018) – Aj toto leto saleziáni s výraznou pomocou animátorov pripravili pre deti a mladých zaujímavý a príťažlivý program, plný dobrodružstiev, zábavy a hodnotných posolstiev pre každodenný život.

Ako prvý sa uskutočnil Prímestský tábor, v dňoch 2. – 6. júla. Priestory saleziánskeho oratória a mládežníckeho strediska v Novej Dubnici sa premenili na Narniu, krajinu, do ktorej pri hre na schovávačku zablúdili cez starobylý šatník súrodenci Lucy, Edmund, Peter a Susan. Takmer 130 detí vo veku 7 – 12 rokov bolo každý deň, cez príhovor na sv. omši a potom počas divadla, vtiahnutých do deja príbehu. Počas jednotlivých dní sa dostávali do rôznych spletitých situácií, ktoré museli riešiť v rozmanitých hrách, aktivitách, súťažiach. Plnenie stanovísk a naháňačka s vlkmi v oratku, tvorivé dielne a turnaje, peší výlet do Opatovej, kde opäť museli bojovať s dravými vlkmi, ďalšie súťaže a rébusy a napokon mestská a vodná hra boli premiešané s chvíľami oddychu, voľných hier a zábavy. Takto postupne objavovali a snažili sa osvojovať si dôležité vlastnosti a postoje: dôveru, oddanosť, odpustenie, obetu, spoluprácu.

Nakoniec sa deťom podarilo spolu s Aslanom poraziť bielu čarodejnicu. Na záver tábora sa všetci stretli pri ďakovnej sv. omši v kostole, a potom pri after-party s rodičmi, animátormi a deťmi. Po týždni bolo na čo spomínať a tešiť sa. Bola to aj chvíľa rozlúčky a poďakovania donovi Ondrejovi Pučekovi SDB za jeho významné 11-ročné pôsobenie v novodubnickom saleziánskom oratóriu a farnosti.

Druhým podujatím bol Pobytový teenagerský tábor „Prežiť“ pre mladých vo veku 14 – 17 rokov. Tohto roku bol na tému „Rytieri“, inšpirovaný legendou o Beluši, krásnej dcére Belucha, po ktorej zatúžil okrem chudobného mládenca Kaja aj lúpežný rytier Kaj, ktorý ju neskôr uniesol a trýznil na svojom hrade. V pondelok podvečer sa priestory tábora zmenili na stredovekú usadlosť, do ktorej vtiahli 48 účastníkov tábora rozprávač a herci. „Tento tábor pozostáva z fyzicky aj psychicky náročnejších aktivít. Snažíme sa mladých učiť spracovávať svoje zážitky, emócie, ktoré prežívajú a takto im odovzdávame hodnoty a ukazujeme im cestu životom, aj k Bohu,“ vysvetľuje jeden z jeho organizátorov.

Tábormi však aktivity Novodubničanov nekončili. V dňoch 26. – 29. júla sa skupinka odvážnych animátorov vydala na Národné stretnutie mládeže P18 do Prešova. Tam sa pripojila k 4 500 ďalším mladým vo veku od 14 rokov, aby zakončili od 30. septembra minulého roku trvajúcu prípravu tzv. Odvážneho roka, ktorú organizovala Rada pre mládež a univerzity pri Konferencii biskupov Slovenska. Bol to čas silnej skúsenosti mladej cirkvi. Precízne pripravený program ponúkol mladým množstvo povzbudení, aby svoju odvahu žili a odovzdávali ďalej tam, kde budú počas ďalších dní života.

Iná skupina vysokoškolákov a pracujúcich pokorila časť Malého Dunaja. Naučili sa vodáckym zásadám, skrotili vlny, prúdy i kanoe. Vychutnali si krásy dolniakov, kempovanie, kúpanie i slnenie sa. Precvičili si kuchárske zručnosti aj ako sa stráži tábor pri ohni. Zároveň sa rozlúčili so saleziánom Martinom, ktorého vietor čoskoro odveje za hranice Slovenska i Európy, aby aj v iných zemepisných dĺžkach či šírkach pracoval s mladými. Vďaka aj jemu za všetko, čo urobil pre novodubnickú mládež v saleziánskom štýle práce.

Zdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.