Ako vznikajú klebety? O čom a ako hovoríme? Reči – knižná novinka z Vydavateľstva DON BOSCO

(Bratislava, 20. decembra 2022) – Jazyk dáva život našim myšlienkam, pocitom, emóciám a spája nás s vonkajším svetom. Náš spôsob reči má veľký vplyv na vznik a stabilitu medziľudských vzťahov. Vypovedané slovo druhého človeka požehnáva, oceňuje, prejavuje mu úctu a vďaku. Tvorí jednotu a buduje mosty. Dokáže však tiež preklínať, súdiť a byť falošné. Vie priniesť zlo, nepochopenie, rozkol, ba aj smrť.

Knižku si môžete objednať TU.

Asi každý z nás sa vo svojom živote stretol s klebetami. Ako vznikajú, čo je ich príčinou? Kde vo Svätom písme nájdeme zmienky o klebetení? Aké sú následky našich neuvážených slov a ako s nimi skoncovať? Čo nám pomôže „vykoreniť“ tento zlozvyk? Možno nás povzbudia a inšpirujú slová svätých ako Filip Neri, Terézia Avilská, František Saleský či iných. Práve tejto aj dnes veľmi aktuálnej téme sa venuje knižná novinka z Vydavateľstva DON BOSCO s názvom Reči – O čom a ako hovoríme. Vďaka nej môžeme lepšie pochopiť dôležitosť jazyka pri budovaní našich vzťahov.

O autorovi: Leoluca Pasqua (1967) sa narodil v talianskom Corleone. Na univerzite v Udine vyštudoval ochranu kultúrneho dedičstva a na Pápežskej teologickej fakulte na Sicílii teológiu. Je kňazom a biskupským vikárom v diecéze Palermo. Aktuálne pôsobí ako špirituál v arcibiskupskom seminári. Napísal niekoľko úspešných kníh o duchovnom boji a o ľudských slabostiach.

Ukážka z knihy:

Príčiny klebietPri pozornom skúmaní tohto javu, silno prenikajúceho do rozhovorov, si uvedomujeme početné príčiny, ktoré vedú k zrodu klebiet. Niektoré z nich majú spoločenský charakter, pretože ich vznik ovplyvnilo prostredie, v ktorom žijeme. Ono má často podiel na vzniku tohto pokriveného spôsobu komunikácie i na pokračovaní toho, čo sme nazvali „tradícia klebetenia“. V rámci tejto „tradície“ je možné nájsť aj iné príčiny, ktoré sú hlbšie spojené s osobou, napríklad na úrovni vrodených vlastností, a tak podmieňujú jej správanie. Klebeta preto hmatateľne poukazuje na zranenia, ktoré človek nadobudol a ktoré poznačujú jeho správanie. Krátke zamyslenie nám môže pomôcť uvedomiť si niektoré prvky, ktoré vstupujú do dynamiky klebety, podporujú jej vznik, šírenie a pretrvávanie.

Peter Novák, Vydavateľstvo DON BOSCO

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.