Aktuálne informácie z XXIV. Generálnej kapituly saleziánok v Ríme

(Rím, 1. októbra 2021) – V Ríme prebieha XXIV. Generálna kapitula saleziánok z celého sveta. Zo Slovenska sú na kapitule prítomné provinciálka Monika Skalová a sestra Marta Baňasová, zodpovedná za pastoráciu mládeže v provincii.

Generálna predstavená Yvonne Reungoat v úvodnom príhovore 16. septembra rozviedla nosnú myšlienku kapituly, ako charizmatického zážitku. Matka Yvonne zdôrazňovala, že: „Kapitula je krásny a bohatý zážitok, ak ju každá žije ako rodinné stretnutie, ktoré nás spája ako sestry, ktoré chcú zhodnotiť realitu, v ktorej žijú, aby sa s nádejou mohli pozerať dopredu.“

V dňoch 19. a 20. septembra bola na kapitule predložená správa o živote a poslaní inštitútu FMA za šesťročné obdobie 2014 – 2020. Text Správy je rozdelený na všeobecný úvod, ďalej správa naznačuje prítomnosť FMA vo svete a tiež predstavuje obzory animácie a vedenia generálnej predstavenej Yvonne Reungoat v horizonte ciest, ktoré požadovala predchádzajúca 23. generálna kapitula. Nakoniec správa ponúka pohľad do budúcnosti tým, že navrhuje niekoľko výziev pre ďalší vývoj Inštitútu.

Členky kapituly sa po vypočutí, preštudovaní a osobnej reflexii nad týmto dokumentom stretli po jednotlivých konferenciách, kde sa podelili s informáciami a spracovali otázky pre generálnu predstavenú a jej radu.

Na generálnej kapitule zaznel aj hlas mladých. Žiadali členky kapituly, aby kráčali spolu s mladými ľuďmi a aby vytvárali život a nádej vo svete. „Ďakujem Inštitútu saleziánok, pretože nám, mladým ľuďom, umožňuje byť skutočne samými sebou, so svojím talentom a tiež krehkosťou, nasledovať Ho a riadiť sa Jeho plánom pre nás aktuálnym spôsobom, jazykom našej doby. Pomáha nám byť blízko chudobným deťom,“ podelila sa o skúsenosť mladá žena z provincie Svätej rodiny – Lombardsko a Švajčiarsko.

Najočakávanejšou udalosťou kapituly je voľba novej generálnej predstavenej a jej rady.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.