Aldan

Prítomnosť slovenských saleziánov v Aldane na juhu Jakutska začala 18. júla 1992 príchodom troch saleziánov, ktorými boli don Daniel Jozef Pravda, don Jozef Tóth a don Juraj Kyseľ. V zhruba 20-tisícovom meste to bol prvý dom slovenskej provincie v zahraničí. 

V centre mesta spravujú bratia dom a kaplnku, ktorá bola prvým kresťanským chrámom v Aldane. Úlohou saleziánov sú bohoslužby, katechizácia a evanjelizácia, vyučovanie a krúžky na školách, návštevy v okresnej nemocnici a v detskom domove, návštevy rodín, okolitých dedín a tiež bohatá sociálna činnosť Charitas.

Komunita

  • Peter Lorenc
  • František Špánik

Kontakt

Christianskij dom, ul. Proletarskaja 3, 678900 Respublika Sacha-Yakutia, RUSSIAN FEDERATION

e-mail: aldan@saleziani.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.