Animátor podľa srdca dona Bosca

(Kvetnica, 10. apríla 2019) – V dňoch 22. – 24. marca sa desiati animátori z košickej Kalvárky zúčastnili animátorskej víkendovky na chate v Kvetnici. Sprevádzal ich Tomáš Danko SDB a saleziánski kandidáti.

Spoločný čas odštartovali v piatok večer svätou omšou a deň zakončili krížovou cestou. Sobotné doobedie bolo zamerané na formáciu animátorov. Bol to čas, kedy sa zamýšľali nad identitou animátora podľa srdca dona Bosca a preberali evanjelium podľa Lukáša. Uvažovali nad otázkou, či môže slepý viesť slepého a nad tým, ako to súvisí s animátorstvom. O tom, že nie je ľahké niekoho viesť, sa presvedčili aj na vlastnej koži prostredníctvom malej aktivitky.

Poobedie si spríjemnili menšou prechádzkou v prírode za krásneho počasia. K večeru sa začali črtať aj prvé návrhy na letné tábory a našiel sa čas aj na spoločný film.

Posledný deň nechýbala duchovná obnova. Animátori sa venovali téme svätosti a počúvali o tom, ako byť tichý a chudobný duchom. Víkendovku zakončili svätou omšou a obnovení na duchu aj na tele sa vrátili opäť domov.

Zdroj: kalvarka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.