Animátori prekročili svoj tieň a vyšli za hranice strediska

(Banská Bystrica, 31. marca 2017) – Počas posledného marcového víkendu sa v bystrickom Salezku uskutočnil tretí kurz strediskovej školy animátorov. Viac ako 30 ľudí prišlo v sobotu pracovať a zlepšovať svoje dobrovoľnícke schopnosti. Sprievodným programom celej Strediskovej školy animácie bola duchovná obnova.

Pre druhákov to nebola klasická obnova. Zoznámili sa s praktickou metódou čítania Biblie – Lectio Divina a vybrali sa do prírody nad Sásovou. Počas prechádzky čítali úryvky zo Svätého písma, zamýšľali sa nad ich významom a meditovali. Ticho a krása kopcov boli pre nich ideálnym miestom na stíšenie a stretnutie sa s Bohom.

Obedný čas spoločne prežívali svätou omšou v kostole. Po obede čakal na animátorov teoretický blok. Druháci si pripomenuli základy, na ktorých stojí saleziánska spiritualita a jej odlišnosť oproti iným charizmám. Prváci preberali charakteristiku saleziánskeho diela, zloženého zo štyroch zložiek: školy, fary, ihriska a domu.

Na to nadväzoval aj ďalší program. Animátori boli prerozdelení do nových, pomiešaných skupín a každá z nich mala za úlohu natočiť minútové video. To malo predstaviť Salezko ako dielo skladajúce sa zo spomínaných 4 častí. Celá aktivita prebiehala mimo pozemku oratória, len za pomoci niekoľkých rekvizít a vlastných telefónov.

„Poobedný program bol veľmi nápaditý a budoval vzťahy medzi všetkými animátormi,“ spomína druháčka Mária Jánošíková. „Videá boli naozaj zábavné.”

Stredisková škola animátorov je kurz, určený pre všetkých dobrovoľníkov z banskobystrického saleziánskeho strediska. Je rozdelený na tri ročníky, počnúc od začínajúcich animátorov, ktorí absolvujú všetky tri roky, až po najskúsenejších, ktorí budú študovať už len záverečný rok. V každom školskom roku absolvujú štyri bloky – dve soboty sa všetci stretnú v saleziánskom stredisku a dva víkendy absolvujú na chatách.

Zdroj: sbb.sk

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.