Animátori robili prvé kroky v osobnom sprevádzaní

(Krompachy, 24. marca 2015) – V dňoch 6. – 8. marca sa v Krompachoch konal druhý kurz Školy pre Animátorov (ŠpA) na východe Slovenska pod názvom „Prvé kroky“, ktorý bol venovaný téme Osobné stretnutie a sprevádzanie. Stretlo sa na ňom 22 animátorov a štyria školitelia.

Celým druhým kurzom sprevádzala účastníkov verná kópia obrazu Vincenta van Gogha, na ktorom bola zobrazená matka a otec, ako učia svoje dieťa chodiť. Prostredníctvom prednášok a rôznych aktivít sa animátori snažili pochopiť odkaz maliara tohto obrazu znázorňujúci venovanie sa konkrétnemu jednotlivcovi a bližšie sa oboznámiť s významom osobného stretnutia a sprevádzania.

Téma kurzu pokračovala v spoločnej diskusii o tom, čo sa skrýva pod slovami empatia a sebareflexia, aké dôležité je poznanie bariér v komunikácii, ale aj čo môžu zistiť z neverbálnej komunikácie druhého. Nechýbali ani ranné a večerné modlitby, večerné slovko, ukončenie dňa spoločnou svätou omšou, či zamyslenie sa nad povzbudivými slovami krásnej piesne.

Aj na tomto kurze boli spestrením programu zábavné hry, blok vtipov a predstavenie ďalších saleziánskych stredísk. Na konci kurzu si animátori zopakovali poznatky, ktoré nadobudli počas kurzu a naplánovali si ich uvádzanie do praxe. So svojimi pocitmi sa podelila účastníčka Kaja z Ružomberka: „Bol to úžasný víkend plný nových zážitkov a vedomostí so super ľuďmi. Toľko super ľudí po hromade nie je všade. Nadobudli sme veľa skúseností, ktoré určite v budúcnosti využijeme, hlavne čo sa týka osobného prístupu.“

Zdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.