Animátori z Banskej Bystrice sa prehĺbili v preventívnom systéme

(Banská Bystrica, 18. februára 2022) – Okrem iných aktivít v banskobystrickom Salezku stále pokračuje formácia animátorov cez Strediskovú školu animátorov, ktorá sa tenkokrát uskutočnila začiatkom februára v podobe celodňovej akcie v stredisku.

Už tradične sa program rozdelil na dve časti, a to na duchovnú obnovu spojenú s prednáškou a na prehlbovanie znalostí, či už o preventívnom systéme, ako pristupovať k deťom alebo o spoznávaní dona Bosca.  

Doobedňajšia prednáška bola na tému „Modlitba Ježiša, modlitba dona Bosca“. Prednášajúci Peter Jurčišin-Kukľa SDB predniesol paralely medzi Ježišovou a modlitbou a modlitbou dona Bosca a tiež mladým priblížil, ako tieto prvky môžu preniesť do vlastných modlitieb.

Po obede a poobedňajšom voľne si mladí mali možnosť vyskúšať zaujímavé hry, ktoré im neskôr určite dobre padnú na stretkách či táboroch. Ďalším bodom programu bolo preverenie vedomostí o donovi Boscovi. Po ňom nasledovala teoretická časť zameraná na podrobnejšie rozdelenie preventívneho systému do kategórií a hlbšieho vysvetlenia jeho fungovania.

Celý program bol samozrejme zakončený večernou mládežníckou omšou.

Zdroj: sbb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.