Animátori z Novej Dubnice sa pred začiatkom školského roka stíšili na duchovných cvičeniach

(Nová Dubnica, 23. augusta 2021) – V utorok 20. júla sa opäť po roku zišla skupina mladších animátorov na duchovných cvičeniach v Hornej Breznici. Deväť animátoriek a traja animátori zo saleziánskeho strediska v Novej Dubnici sa rozhodli, že aj tento rok využijú čas duchovne sa posilniť, stíšiť sa a započúvať sa do slov Svätého písma.

Dni začínali mladí rannými chválami. Po raňajkách nasledovali dve načúvania a ústrania, ktoré viedol salezián Marek Michalenko. Nechýbalo silencium (čas v tichu), kedy sa animátori samostatne zamýšľali nad prežívaním svojich životov, každodenná svätá omša či možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

V stredu sa mladí zúčastnili krížovej cesty v kostole. V sprievode niesli sviečky a kríž. Kríž symbolizoval Ježišovo utrpenie a sviece svojím svetlom ukazovali nádej, s ktorou svoj kríž nesú.

Súčasťou duchovných cvičení bola aj cesta svetla: „Čas ticha sme využili prechádzkou po lúke nad dedinou. Počas západu slnka sme kráčali stúpajúcim kopcom ponad cintorín, kde začala naša cesta podobná krížovej. Zastavenia na ceste svetla sú však radostné a obsahujú udalosti, ktoré sa stali po zmŕtvychvstaní. Na cestu nám svietil jasný biely mesiac, ktorý sa nachádzal vo fáze splnu.“

V piatok všetci zasadli za jeden stôl a spoločne zhodnotili prežitie tohtoročných duchovných cvičení. Čo ocenili animátori najviac? „Bolo super, že sme sa mohli stretnúť bližšie s Bohom a modliť sa za ostatných aj za seba,“ podelila sa Sabína. „Na duchovných cvičeniach som sa dosť naučil o sebe a zároveň aj zlepšil puto s Bohom,“ doplnil animátor Adam.

Zdroj: faranovadubnica.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.