Animátori z Trnávky ponúkli svoj voľný čas deťom z bratislavského sídliska

(Bratislava, 31. júla 2013) – Počas štyroch prázdninových dní sa mladí zo saleziánskeho strediska na Trnávke stretávali na ružinovskom sídlisku v parku Ostredky, s cieľom venovať svoj voľný čas druhým. Napriek bohatej ponuke letných aktivít si našli čas a pre deti z blízkeho okolia pripravili viacero hier a atrakcií.

Na sídisko prichádzala každý deň skupina animátorov dobrovoľníkov, aby ponúkla deťom program s rôznymi stanovišťami, kde deti zdolávali chodenie na chodúľoch, lanové prekážky, či skákanie na trampolíne. Takisto nechýbalo ani maľovanie na tvár či klasický futbal. Za splnenie úloh dostávali deti odmenu vo forme hračky alebo sladkosti.

Príjemnú rodinnú atmosféru dotvárala hudba, táborové tance a stoly s občerstvením. Okrem veľkého množstva aktivít pre deti si na svoje prišli i rodičia.

Celej akcii predchádzal prípravný kurz – zážitkový tábor s názvom Nová Lipnica, ktorý naučil mladých službe a angažovanosti. Počas prípravy zbierali účastníci kurzu aj financie, ktoré potom investovali do tejto akcie. Cieľom mladých nebolo vyplniť prázdne dni, ale šíriť radosť a dávať ďalej to, čo sami dostali.      

Informovala: Dominika TutrakanovováFoto: V. Kokolús, www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.