Animátori za štedrovečerným stolom

(Brezovka, 14. decembra 2015) – Tohto roku prišli Vianoce trošku skôr, teda aspoň pre 23 člennú skupinu animátorov z Bardejova. Mladí animátori túžili dať decembrovej duchovnej obnove špeciálnu podobu a podarilo sa im vytvoriť animátorskú rodinu v slávnostnom šate. Sobotný večer sa všetci zapojili do prípravy štedrej večere. Prestieranie, vzájomná pozornosť, oblečenie, to všetko prezrádzalo výsostnú chvíľu spoločenstva. Všednosť vystriedala vznešenosť.

"Bol to dojímavý pohľad, keď sa všetci vyparádili a spolu zasadli ku štedrovečernému stolu. Bola to večera úplne iná ako tie bežné na akciách," povedal jeden z účastníkov. Generálka na Vianoce doma sa niesla v družných rozhovoroch, porovnávaní vzájomných rodinných zvykov, v atmosfére pokoja a radosti. Nechýbala vynikajúca kapustnica a iné dobroty. Veľkú radosť dokázal vyčariť drobný darček pre každého animátora. Nebolo treba míňať veľa peňazí. Malý, vkusne zabalený a zo srdca darovaný dar naplnil každého radosťou.

Štedrej večere predchádzala svätá omša v kostole, kde odznelo krátke zamyslenie v duchu: “Boh sa stal človekom, skromne prišiel na tento svet. Aký kontrast s nami ľuďmi, stále máme málo. Vďaka Bohu, ktorý sa stal človekom, sa aj my môžeme stávať jemu podobnými. S tým čo máme, môžeme urobiť veľké veci. Čím si sa stal ty?”

Nedeľné dopoludnie prinieslo krátke uvažovanie v rámci duchovnej obnovy nad témou daru, ktorý môže mať aj podobu nášho nezištne venovaného času a zdieľanie animátorov. Na záver mladých navštívila rodina Hlávková, ktorá sa podelila so svojimi životnými skúsenosťami.

Stanislav Hurbanič SDB

Zdroj: www.pobavi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.