Animátori zo Slovenska pomáhali na rómskych táboroch

(Bratislava 17. júla 2012) – Už tretí ročník denných táborov pre deti z rómskych osád sa uskutočnil v druhý júlový týždeň. Predchádzala mu štvordňová formácia 17 animátorov v Tatranskej Lomnici pod vedením Petra Kuchára, SDB. Okrem prípravy programu, aktivít a hier na tábory, boli jej súčasťou aj prednášky o misijnom dobrovoľníctve, rómskych dejinách a kultúre i výlet na Skalnaté pleso.
 
Z prípravy sa dobrovoľníci vybrali priamo do Terne a Malého Slivníka v okrese Prešov a do Plaveckého Štvrtka pri Malackách. Tu strávili s  deťmi intenzívnych päť dní naplnených najrozmanitejšími aktivitami, hrami, tvorivými dielňami i duchovným programom. Bezprostrednosť, spontánnosť a vďačnosť rómskych detí, pre ktoré boli tábory hodnotným spestrením letných dní, predstavovali dostatočnú odmenu. 
 
„Päť dní, ktoré v lete strávime s deťmi z osád sa síce nedá porovnať so stálou prítomnosťou, ale pri tak závažnej potrebe formácie v rómskom prostredí, má aj to svoj význam. Drobné výsledky sa prejavia aj po niekoľkých dňoch a v deťoch zostane intenzívny zážitok z ktorého čerpajú po celý rok. Formuje to aj samotných animátorov, ktorí získajú takto často prvú a dobrú skúsenosť v kontakte s Rómami. Bezprostrednosť a spontánnosť rómskych detí na mnohých zapôsobí a osloví ich pre túto prácu,“ vyjadril Juraj Janto.
 
Peter Kuchár SDB dodáva: „Mňa osobne veľmi pozitívne prekvapil vzťah Rómov k duchovným hodnotám. Zvlášť milo mi padlo, keď skupina mladých chlapcov len chvíľu po tom, čo sme pre nich skončili pesničkovú súťaž Superstar a boli dosť rozblaznení sa pýtala, či bude dnes aj sv. omša. Keďže prejavili záujem – bola. A dobrovoľne na ňu prišlo okolo 40 rómskych deti. Nehovoriac o tom, že mnohí si po rokoch očistili dušu vo Sviatosti zmierenia. Sú  často nevyspytateľní a nikdy neviete, čo od nich môžete čakať, ale je v nich kus dobra, na ktorom sa dá stavať." 
 
„Projekt denných táborov pre rómske deti, ktorý prebiehal počas troch rokov bol takým misijným pokusom SAVIA na Slovensku a snahou aspoň malou mierou prispieť k  rómskej pastorácii. Z vyššie spomenutých dôvodov ho hodnotíme ako úspešný. Vieme si predstaviť jeho pokračovanie napríklad aj v podobe, že by si saleziánske strediská zobrali “pod patronát” rómske komunity vo svojom okolí a venovali sa im aspoň takouto formou,“ dodal Juraj Janto.  
 
Projekt denných táborov pre rómske deti  sa realizoval vďaka láskavej podpore Nadácie Renovabis.
 
120717_romovia1.jpg
 
120717_romovia3.jpg
 
120717_romovia2.jpg
 
Informoval a foto: Juraj Janto

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.