Anton Srholec odovzdal posolstvo novembrových udalostí mladým študentom vo Zvolene

(Zvolen, 25. novembra 2014) – Žiaci gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene privítali medzi sebou 13. novembra kňaza, saleziána, spisovateľa a charitatívneho pracovníka Dr. h.c. Antona Srholca. Počas stretnutia sa don Srholec podelil s mladými o svoje zážitky a skúsenosti s politickými procesmi v totalitnom režime i z jáchymovských uránových baní. Žiakom predstavil aj činnosť Konfederácie politických väzňov Slovenska, ktorej je predsedom.

"Aj vďaka jeho dôvtipu a ľudskosti bolo v miestnosti cítiť úctu a záujem zo strany žiakov. Otázka neslobody a útlaku počas komunistického režimu sa im tak stala bližšia," dodáva účastník stretnutia.

Ma záver napísal do školskej kroniky tieto slová: „Na tomto Vašom gymnáziu máte šperky! Vzácny pedagogický zbor a deti, ktoré sú našou budúcnosťou. Zo srdca Vám želám, aby ste mali z namáhavej práce radosť, a deti, ktoré pripravujete do života, nech Vám prinášajú hrdosť a pre svet nech sú svedkami toho, že v slobodnom svete dokážu žiť ľudia slobodní so zmyslom pre pravdu, spravodlivosť a lásku.“

Anton Srholec bol v tomto roku ocenený ústavom pamäti národa.

Informoval: Štefan Moravčíkfoto: archív GĽŠ

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.