Aprílový Saleziánsky magazín je na webe

(Bratislava, 7. apríla 2015) – V Téme prvého aprílového Saleziánskeho magazínu sa budeme venovať vysokoškolskému Inštitútu sv. Jána Bosca v Žiline. Katedra sociálnej práce s deťmi a mládežou, ktorú zastrešuje Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety ponúka v rámci štúdia preventívny výchovný systém dona Bosca všetkým, ktorí pracujú s deťmi a mládežou na výchovnom a sociálnom poli. Viac prezradia študenti a profesori školy.

V reportážach si pripomenieme návštevu hlavného radcu saleziánov pre sociálnu komunikáciu na Slovensku a prinesieme športovou atmosférou nabité zábery Martina Funiaka z celoslovenského futbalového turnaja Kama 2015, ktorý sa konal v Banskej Bystrici.

Michal Krupa je čerstvý člen provinciálnej rady saleziánov spolupracovníkov a bývalý učiteľ na saleziánskej strednej odbornej škole. Ako jeho život ovplyvnil don Bosco? Dozviete sa v rubrike Svedectvo.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.