Arcibiskup Zvolenský ocenil riaditeľku CMŠ Márie Mazzarellovej

(Bratislava, 18. apríla 2018) – Štrnásť zástupcov z katolíckych škôl a školských zariadení, ktoré má v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavská arcidiecéza, ale aj rehoľné spoločenstvá, ocenil vo štvrtok 5. apríla 2018 Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Nominantov vybrala už po ôsmy raz z návrhov zriaďovateľov, štatutárov a duchovných správcov škôl a zariadení komisia Arcidiecézneho školského úradu. Arcibiskup Zvolenský odovzdal ocenenie pri príležitosti Dňa katolíckych škôl. Ocenenou bola aj pani riaditeľka CMŠ Márie Mazzarellovej Mgr. Mária Bučková.

Bratislavská arcidiecéza udeľuje každoročne tradičné čestné uznanie čestné uznanie za dlhoročnú aktívnu prácu pedagógom a iným zamestnancom, ktorí sa významným spôsobom zúčastňovali a zúčastňujú na rozvoji katolíckeho školstva z hľadiska výchovy a vzdelávania detí a mládež e a jej duchovnej formácie a pôsobili alebo pôsobia v katolíckych školách. Je to tiež uznanie za dlhoročnú obetavú a tvorivú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri výchovno-vzdelávacom procese, za spoľahlivú a aktívnu prácu v školstve, za nezištný prístup k plneniu svojich povinností.

Každého ocenenému, ktorý prijal pozvanie od arcidiecézy, poďakoval za jeho službu arcibiskup Zvolenský. „Oni vytvárajú pridanú hodnotu cirkevných škôl tým, že žijú podľa ducha evanjelia, že žijú ako dobrí kresťania,” povedal Rádio LUMEN. Riaditeľka Arcibiskupského školského úradu v Bratislave Viera Kyselicová hovorí, že ocenených ľudí vyberali na základe návrhov samotných škôl. „Aktívne prispeli niečím navyše k budovaniu katolíckeho školstva,” povedala Kyselicová, ktorá arcibiskupovi predstavila charakteristiky ocenených zástupcov z katolíckych škôl a školských zariadení.

V súčasnosti sa na výchovnej činnosti v materskej škole podieľajú aj štyri sestry saleziánky. Práve ich inštitútu zveril bratislavský arcibiskup duchovnú starostlivosť o toto dielo. O samotnej materskej škole a jej aktivitách sa viac dozviete na www.skolkamazzarellovej.sk alebo vo VIDEU.

Zdroj: www.salezianky.sk

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.