Ašpiranti spoznali novú provinciálnu radu saleziánov spolupracovníkov

(Belušské Slatiny, 26. apríla 2018) – V sobotu 14. apríla sa v Rodinkove v Belušských Slatinách uskutočnilo stretnutie ašpirantov s provinciálnou radou (PR) saleziánov spolupracovníkov. Ašpiranti budú tento rok po absolvovaní duchovných cvičení, premýšľať o podaní prihlášky do Združenia ASC.

Po privítaní zástupcom koordinátora a predstavení jednotlivých členov PR sa všetkým prihovoril provinciálny delegát saleziánov don Pavol Grach. Priblížil tri úrovne prežívania povolania saleziána spolupracovníka: človek, kresťan a spolupracovník. "Niekedy máme pocit, že ak sa neposunieme o level vyššie, zlyhávame. Väčším zlyhaním je, ak vo svojom živote vynecháme predchádzajúcu úroveň. Napríklad som "kresťan", ale "človečenstvo", v tom dobrom slova zmysle, vo mne absentuje," povedal delegát.

Ašpiranti sa potom navzájom zdieľali o svojej ceste a o tom, čo ich k spolupracovníctvu v saleziánskej rodine vedie. Mali tiež priestor rozmýšľať nad prekážkami, ktoré im stoja v ceste k tomuto povolaniu a nad tým, čo ich, naopak, povzbudzuje kráčať vpred. Tie potom počas sv. omše spísané priniesli ako obetný dar.

Po obede a krátkej rekreácii nasledovalo rozdelenie do malých skupiniek, kde ašpiranti hovorili o svojich postrehoch zo samotnej formácie. "Ak má PR o niekom na záver jeho formácie hlasovať, nechce to robiť bez osobného poznania ašpiranta. Okrem predašpirantských a ašpirantských duchovných cvičení je toto tretia možnosť vzájomného spoznávania sa. Keď sa vraciam v duchu k uplynulej sobote, pociťujem radosť," zhodnotila stretnutie radkyňa pre formáciu Monika Kotulová ASC.

Zdroj: www.ascslovakia.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.