Audiencie u pápeža sa zúčastnili aj sýrski saleziáni

(Vatikán, 23. septembra 2015) – Saleziánsky novokňaz don Pierre Jabloyan z mesta Aleppo v Sýrii bol jedným z troch mladých zasvätených osôb, ktoré 17. septembra kládli otázky pápežovi Františkovi počas audiencie, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 5000 mladých zasvätených, ktorí sa stretli v Ríme na oslavu Roka zasväteného života. Medzi nimi boli aj tri saleziánky zo Slovenska.

Don Pierre pápeža požiadal, aby povedal niečo o svojom vlastnom povolaní. Na konci otázky Svätý Otec všetkých prekvapil, keď sa spýtal: „Odkiaľ ste?“ – čo viedlo k veľmi emocionálnemu momentu, keď Pierre povedal, že je zo Sýrie.

2015 09 24 ANS audiencia

Pápež František predtým dostal odkaz, že medzi účastníkmi je aj niekoľko mladých saleziánov zo Sýrie a keď pápež začal audienciu, spomenul ich prítomnosť a pripomenul, že sú mučeníkmi dnešnej doby. „Chcel by som začať s myšlienkou na našich mučeníkov z Iraku a Sýrie, naši mučeníci súčasnosti. Možno mnohých z nich poznáte, možno len pár… Pred niekoľkými dňami, na námestí, ku mne prišiel iracký kňaz a dal mi malý krížik. Bol to kríž, ktorý držal v ruke kňaz, ktorému zoťali hlavu, lebo odmietol zaprieť Ježiša Krista. Nosím ten krížik tu… (blízko pri srdci).“

Obsiahle odpovede pápeža na otázky troch zasvätených sa sústredili okolo troch kľúčových slov: proroctvo, blízkosť a spomienka.

Proroctvo a schopnosť snívať sú opakom rigidnosti. Formácia musí byť povzbudená schopnosťou snívať. Rigidnosť je forma egoizmu a Ježiš (v 23. kapitole Matúšovho evanjelia) hovorí tvrdo o rigidných ľuďoch, ktorí sa v jeho čase považovali za spravodlivejších, ako ostatní. Popri tom je tu neschopnosť odpúšťať, čo je ďalší veľký hriech komunitného života. A klebety, hovorí pápež, sťažujú odpúšťanie. Ohováranie je terorizmus: je to ako hodiť bombu na dobré meno druhých.

Hovoriac o blízkosti, pápež poďakoval zasväteným ženám za ich svedectvo. Povedal, že sú vzorom materstva Cirkvi a materstva Márie, že sa nikdy nemajú vzdať svojho materstva, ktoré je dôležitým spôsobom, akým prinášajú Krista a Cirkev medzi ľudí.

A spomienka: prví učeníci nikdy nezabudli na ich prvé stretnutia s Ježišom. Pápež spomenul, ako v roku 1953 vošiel do kostola, išiel na spoveď a vyšiel ako zmenený človek. Čo bolo to, čo ho fascinovalo na Ježišovi? Bola to jeho blízkosť: Ježiš ho nikdy nenechal samého, ani v jeho hriešnosti.

Pápež František zakončil ďalšími dvoma slovami: narcizmus a adorácia. Adorácia je opakom narcizmu a zasvätení by sa mali naučiť adorovať, nie len modliť.

don Ivo Coelho, hlavný radca pre pastoráciu povolaní, ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.