Autor novej knihy z vydavateľstva Don Bosco na malom slovenskom turné

(Bratislava, 14. novembra 2014) – Začiatkom novembra, 2.-5.11.2014, navštívili Slovensko manželia Francesco a Daniela Vaiasusovci. Pozvalo ich vydavateľstvo Don Bosco pri príležitosti vydania Francescovej knihy v slovenskom preklade. Nešlo však len o pozvanie na autogramiádu, vydavateľstvo im ponúklo možnosť osloviť ľudí na Slovensku so svedectvom o svojom živote, manželstve, prežívaní viery, ktoré opisujú v knihe. Manželom sa táto myšlienka veľmi páčila, súhlasili a po zhruba dvoch mesiacoch príprav vo vydavateľstve pricestovali prvýkrát v živote na Slovensko.

Exorcista, otec Matteo La Grua skúma moju minulosť. Kladie mi otázky, ktorými u mňa vzbudí rozpaky. „Máš nejakú skúsenosť s ezoterikou?“ „Zúčastnil si sa niekedy na satanistickej seanse?“ „Čítal si niekedy knihy o mágii?“ „Bral si niekedy drogy? Potom mi kladie otázky týkajúce sa sexu: „Bol si niekedy s prostitútkami? Zúčastnil si sa niekedy orgií?“ Na každú otázku nanajvýš úprimne odpoviem: „Nie, nie a ešte raz nie.“ Prestane sa pýtať. Uvedomí si, že moje odpovede sú úprimné a začne sa nado mnou modliť. Požehná ma a modlí sa. V tej chvíli sa čosi pohne. Ten alebo tí, čo sú vo mne, začínajú vychádzať na povrch a zaútočia. „V mene Ježiša Krista ťa žiadam, aby si mi povedal pravdu: si sám alebo sú s tebou ďalší?“ Odpoveď, ktorá zo mňa vyjde, je nepredstaviteľná, ale je to odpoveď, ktorú ten, čo je vo mne, nemôže pred autoritou otca La Gruu nevysloviť. „Dobre, Matte, poviem ti to.“ V sakristii vládne ťaživé, ponuré ticho, až kým nezaznejú slová, ktoré ohromia všetkých prítomných. „Nie som sám,“ odpovie, „je nás dvadsaťsedem légií.“ …

   Francesco a Daniela vo veži v Dóme svätej Alžbety v Košiciach a na slovenských bryndzových haluškách blízko pri Zvolene.

Obaja sú Taliani, Sicílčania, spoluvlastníci rodinnej galérie. Francesco má 43 rokov, Daniela o rok menej. Vzali sa pred štrnástimi rokmi. Sú charizmatickí, je z nich cítiť pravda, premodlený vzťah, radosť z blízkosti Boha a veľkú dôveru v Neho. Sú veľmi priateľskí (napokon, sú to južania), ochotní načúvať ľuďom. Hneď po prílete s úsmevom vraveli, že sa cítia úplne normálni, takí ako všetci v ich okolí a v ničom nie sú výnimoční.

Až na to, že Francesco Vaiasuso rok po sobáši pri exorcizme zistil, že je posadnutý diablom. Jeho prípad bol však ojedinelý a výnimočný. Veľkosť jeho posadnutia si nepamätajú ani exorcisti z celého sveta, ktorí sa nedávno stretli v Ríme. Patrí medzi najväčšie v histórii tak svojím rozsahom, ako aj stavom, ktorý umožňoval Francescovi všetko podrobne vnímať a zapamätať si. Väčšina posadnutí zatemní myseľ a človek si v podstate nič nepamätá. Francescovi to umožnilo napísať knihu s názvom Posadnutý diablom – 27 légií zlých duchov vo mne. Skutočný príbeh a svedectvo, ktoré ponúka originálny a komplexný prípad posadnutia diablom až po oslobodenie od zlého. Francesco venoval knihu svojej manželke, ktorá stála pri ňom. Obaja vnímajú, že ich príbeh je skôr požehnaním, ktoré im daroval Boh na svedectvo.  

Svedectvo manželovMoja manželka povedala kňazovi: „Aj keby môj manžel Francesco ostal takýto aký je, posadnutý diablom, ja svoj sľub manželstva nezradím!“ To bolo jedno zo silných posolstiev Daniely…

Ich program na Slovensku bol veľmi nahustený. Svedectvá, autogramiády, viaceré interview pre svetské aj kresťanské médiá, prehliadky miest, osobné stretnutia, účasť na svätých omšiach, modlitby, presuny autom skoro cez celé Slovensko… Od prvých krokov boli očarení krásou Slovenska, prijatím ľuďmi, cítili sa veľmi príjemne. Boli ešte viac dojatí, keď videli davy ľudí, mladých, kňazov, ktorí prišli na stretnutia s nimi.

Už v prvom okamihu na nás zapôsobili. „Pre nás je dôležité, aby to ľudia nevnímali ako senzáciu. Nechceme dávať priestor diablovi, nechceme ľuďom hovoriť o ňom. Prišli sme, lebo chceme hovoriť o Bohu, o jeho veľkosti, sile, milosrdenstve, o sviatostiach a našom manželstve. O tom, že diabol voči Bohu nemá šancu!“

    Seminárny kostol Antona Paduánskeho v Košiciach počas svedectva

Ich svedectvo po Slovensku bolo presne také, ako povedali. Nebolo o diablovi, o sile zla, o stavoch posadnutia či ťažkej atmosféry počas exorcizmov. Títo manželia odovzdali hlboké posolstvo o sile modlitby, sviatostí, spoločenstva, vernosti a dôvere k Bohu, ochrany Panny Márie a svätých, ale aj o manželskej láske.

Svedectvá Francesca a Daniely boli venované hlavne mladým a rodinám. Zdôrazňovali, že najväčšími zbraňami proti zlu sú viera, modlitba, sviatosti a sviatostný život.

Varovali mladých, aby si dávali pozor napríklad aj na večierkoch či diskotékach. Aby vo chvíli očarenia či akejsi „straty zodpovednosti“ neurobili niečo, čo bude vstupom zlého do ich života. Silná tma či ostré svetlá, veselá neviazaná zábava zbavuje ľudí pocitu ostražitosti. Aj zábavné vyvolávanie duchov či zasvätenie sa zlu, ezoterike a podobne môže mať hlboké negatívne účinky.

Pri jednom zo svedectiev spomenuli, že diabol útočí aj na rodiny. „Diabol počas exorcizmov hovoril, že jeho úlohou je zničiť rodiny! Využíva aj nedeľu, aby vyprovokoval hádky medzi manželmi, nezhody, ale tiež iné sviatočné dni – Vianoce, Veľká noc, narodeniny, výročie sobášov a podobne. Diabol počas modlitieb často opakoval, že tieto sväté dni, spoločný čas v rodinách pri slávnostiach chce zničiť! „Ale nebojte sa,“ pokračovali, „odpustenie, vernosť, spoločná modlitba či láska sú silnými zbraňami.“

Daniela pokračovala: „Keď som sa k Francescovi v ťažkých chvíľach posadnutia priblížila a bozkávala ho, diabol kričal: „Ja neznesiem tvoje bozky, choď preč.“ Lebo láska ničí zlo. Cítila som, že Boh ma chráni. Chválila som Boha v každej skúške, vždy som verila a verím tomu, že Boh je väčší ako zlo. Žila som každodenný život, nemyslela som na to, čo sa stalo a čo sa môže stať nasledujúci deň, ja som žila dnešok, teraz. Nebojovala som svojimi silami, ale vždy som prosila o pomoc anjelov a svätých v skúškach, pretože anjeli a svätí sú okolo nás, blízko nás, v každej chvíle, aj v ťažkých skúškach. Panna Mária mi bola silnou oporou!“

Veľmi silné boli slová aj o ich vzťahu, vytrvalosti v ťažkých časoch. Daniela spomínala, ako každý deň pripravovala stôl, prestrela biely obrus, položila vázu s čerstvou kvetinou, pekne pripravila raňajky, obed, večeru… diabla to cez Francesca strašne hnevalo, ten poriadok, láska, s ktorou to pripravovala. Vždy všetko rozhádzal, rozbil. No ona všetko upratala a znova pekne pripravila. A žila hlavne pre tie chvíle, kedy bol Francesco „v poriadku“, vtedy šli na pizzu, prechádzku, do kina, stretli sa s priateľmi… Napriek odporu diabla chodili stále častejšie do kostola, na sväté prijímania, aj keď pri tých museli Francesca držať viacerí… Ich vzťah rástol aj v tomto ohľade. Milovala Francesca a on ju. Aj táto láska bola silnou zbraňou proti diablovi…

Tým najväčším posolstvom bolo odpustenie. „Odpustite ľuďom, ktorí vám ublížili.“ Odpustenie je niekedy posledným schodom, ktorý treba zvládnuť. Cez odpustenie prichádzajú milosti… „Aj ja som odpustil osobe, ktorá mi to všetko spôsobila,“ povedal Francesco.

Ich slová ocenili ľudia veľkým aplauzom a dlhým radom pri získaní podpisov do knihy od týchto manželov. Bolo veľmi pekné vidieť, ako Francesco s Danielou, napriek únave, rozdávali podpisy s venovaním každému s osobitnou myšlienkou.     

Svedectvo v Univerzitnom pastoračnom centre a následná autogramiáda, Mlynská dolina, Bratislava.

Posadnutý diablom na Slovensku?Francesco s Danielou precestovali Slovensko. Stretli sa s ľuďmi v Bratislave, Kostolnej pri Dunaji, Veľkom Bieli, Košiciach. Pozreli si viaceré mestá aj miesta Slovenska, nechýbal ani Luník IX.

Videl som veľké svedectvo uzdravenia, davy ľudí v kostoloch, kde sa nedalo prejsť. Ľudí, ktorí odchádzali plní nadšenia, elánu, radosti, že Boh je obrovský a diabol nemá proti nemu šancu. Nepripomína to Evanjelium? Ak už toto nie je prejavom veľkej lásky Boha voči nám a nášho osobného svedectva o ňom, potom neviem…

Som presvedčený, že svojím svedectvom a osobným čarom oslovili Francesco a Daniela mnohých ľudí, hlavne mladých. Prišlo ich mnoho, birmovancov, študentov, zaľúbených párov… Prišlo mnoho kňazov, seminaristov, rehoľníkov. Prišli aj ľudia, ktorí majú vážne zdravotné problémy. Tiež ľudia, ktorí pricestovali „na otočku“ napr. autom z Banskej Bystrice. Prišli aj tí, ktorí majú rôzne ťažkosti v rodine, po svedectvách sa súkromne zastavili, aby sa porozprávali.

Neviem napísať o všetkom, čo na svedectvách odznelo, ani sprostredkovať atmosféru zo stretnutí, autogramiád. Len som chcel poďakovať za to, že som mohol byť pri tom všetkom…

Peter NovákFoto: Lucia Kopáčiková, Peter Novák, Jana Mazáčková

Keď vás príbeh Daniely a Francesca zaujal, môžete si viac o nich nájsť:•Kniha Posadnutý diablom, link: http://www.donbosco.sk/tovar/posadnuty-diablom. •Fotografie z ich pobytu na Slovensku: https://www.facebook.com/pages/Vydavate%C4%BEstvo-DON-BOSCO/295775664318•Stránka Francesca Vaiasusa:  http://www.francescovaiasuso.com/index.php

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.