Až 153 Mamateykárov sa zúčastnilo ďakovnej púte v Taliansku

(Turín, Taliansko, 21. augusta 2015) – Predvčerom sa výprava z mládežníckeho strediska v Bratislave na Mamateyovej vrátila z púte po stopách dona Bosca. Mladí, rodičia, saleziáni, saleziánky aj spolupracovníci, ktorí naplnili až tri autobusy, strávili týždeň na miestach spätých so začiatkami saleziánskej rodiny práve počas dvojstého výročia narodenia dona Bosca, aby spoločne ďakovali za dielo na Mamateyovej a za dona Bosca, vďaka ktorému môžu byť spolu.

Ďakovný týždeň začal 12. augusta večer. 153 pútnikov sa stretlo v kaplnke Dominika Savia a zahájilo výpravu spoločnou modlitbou a zverením sa pod ochranu Pomocnice. Po nočnej ceste si užili slnečný deň pri mori na saleziánskej pláži v Caorle a podvečer dorazili do mestečka Pianezza, kde sa vďaka ochotným talianskym dobrovoľníkom mohli každý deň vrátiť k večeri a do postele v tamojšom oratóriu.

2015 08 21 Mamateyka 2

Hlavnou časťou programu však boli návštevy saleziánskych miest: Valdocco – prvé „ozajstné“ oratórium dona Bosca s Pinardiho kaplnkou, kostolom sv. Františka Saleského, izbičkami dona Bosca a Bazilikou Panny Márie Pomocnice; Colle don Bosco s rodným domčekom a bazilikou; Morialdo, kde sa don Bosco stretol s donom Caffasom, jeho prvým učiteľom a tiež miesto, kde žil sv. Dominik Savio; Castelnuovo don Bosco späté s prvými kňazskými krokmi dona Bosca. Spoločne si tak mohli poskladať bohatú mozaiku života Otca a učiteľa mládeže a ďalších jeho blízkych.

2015 08 21 Mamateyka 3

2015 08 21 Mamateyka 4

Spomedzi množstva miest oslovilo každého niečo iné, buď kvôli kráse samotného priestoru a/alebo kráse životného príbehu, ktorý sa s ním spája. No silným zážitkom asi pre každého bolo nedeľné dopoludnie. 16. august, deň dvestého výročia narodenia dona Bosca, strávili Mamateykári spolu s približne desiatimi tisícami ľudí na Colle don Bosco , kde sa odohrávala ďakovná omša za dona Bosca a jeho životné dielo, ktoré rastie aj dnes. Svätej omši predsedal hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime, ktorý podčiarkol v kázni moment vďačnosti. Popri skupinách z celého sveta od Ázie po USA si vypočuli aj pozdrav po modlitbe Anjel Pána zo Svätopeterského námestia, v ktorom pápež František vyzval Saleziánske mládežnícke hnutie ku každodennému prežívaniu radosti z Evanjelia a k zrodeniu nádeje pre tento svet.

Predposledný deň púte strávili v historickom kláštore Sacra di San Michele, kde si mali možnosť prezrieť viac ako tisícročný chrám s priľahlými priestormi, z ktorých bol široký výhľad na okolie – mesto Turín a Alpy. Posledné chvíle výletu patrili opäť Valdoccu, kde pri relikviách dona Bosca mohol každý osobitne stráviť chvíle v modlitbe, rekapitulovať zážitky a prežiť vďačnosť za tých, ktorí nás v saleziánskych dielach sprevádzajú, zasvätených, priateľov, animátorov a samozrejme, za dona Bosca.

Príchod na Mamateyovu bol formálnym koncom púte, no počas záverečnej svätej omše direktor Peter Figeľ SDB povzbudil všetkých, aby to vzácne, čo prežili, pomáhali rozniesť do celého strediska, do svojich rodín a okolia a tak si stále obnovovali pozitívne nadšenie.

2015 08 21 Mamateyka 1

Správu z osláv dvestoročnice na Colle don Bosco nájdete na našom webe.

tlFoto: Adela Majerčáková, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.