Až na veky vekov! Tri sestry FMA zložili svoje doživotné sľuby

(Banská Bystrica, 7. septembra 2016) – Banská Bystrica zažila ďalší sviatočný deň. Stredisko v Sásovej privítalo veľkú saleziánsku rodinu z celého Slovenska. Nemohla chýbať väčšina sestier FMA, saleziánov, ale i nespočetný zástup saleziánskej rodiny či kňazov a sestier z diecéz.

Tri saleziánky, Viera Antalíková, Dagmara Čepelová a Mária Nagyová sa rozhodli úplne sa odovzdať Bohu a povedať mu svoje „áno“. Rodáčky z Dubnice nad Váhom sa tak doživotnými sľubmi čistoty, poslušnosti a chudoby pripojili k ostatným dcéram Panny Márie Pomocnice a k ich evanjeliovej službe.

Stovky ľudí v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov sa prvú septembrovú sobotu zúčastnili slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval provinciál saleziánov na Slovensku, don Jozef Ižold SDB. Obrad sa skladal z troch častí: bohoslužby slova, skladania doživotnej profesie a bohoslužby obety. Počas homílie prítomných povzbudil svojimi slovami salezián don Marián Husár SDB, ktorý prepojil slová z Listu sv. Pavla Rimanom: „Povolaní budú podobní obrazu jeho Syna. Pretože to sú tí, čo zažili niečo z jeho lásky, jeho dotykov.“ Sestry povzbudil, že majú byť práve takýmto obrazom Ježiša pre všetkých ľudí, ktorých budú stretávať vo svojom živote.

Kázeň ukončil slovami od Wilfrieda Stinissena o tom, ako veľmi sme milovaní Bohom. „Boh po tebe túžil od počiatku. Ešte neboli ani galaxie, hviezdy, nebolo nič a on už po tebe túžil. Preto si sa jedného dňa narodil/a. Keď budeme toto všetko prežívať s Bohom, môžeme sa stať znamením jeho lásky.“

Zdroj: sbb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.