Až tisíc listov dona Bosca ešte nebolo zverejnených – prečítajte si zatiaľ posledný nájdený

(Rím, Taliansko, 15. februára 2013) – Zbierky listov dona Bosca sa stále rozširujú a momentálne dosiahli už piaty zväzok. Don Francesco Motto, editor, stále dostáva prevažne doposiaľ nezverejnené listy, ktoré ľudia nachádzajú v historickom nábytku, v súkromných či verejných archívoch, dokonca aj v antikvariátoch.

„Práve sme prekročili hranicu jedného tisíca neuverejnených listov. Na to, aby sme sa k nim dostali, alebo aspoň aby zostali v dobrých rukách, ich musíme často kúpiť späť a to má svoju cenu – niekedy až prehnanú!“, vysvetľuje don Motto.

Zatiaľ posledný list, vlastnoručne písaný a podpísaný donom Boscom, prišiel do Ríma vďaka saleziánovi Marcovi Bay, ktorý vyučuje na Saleziánskej pápežskej univerzite v Ríme. Je z 15. novembra 1869 a je adresovaný právnikovi Fontanovi, pravdepodobne z Chieri, s ktorým don Bosco udržiaval pravidelnú korešpondenciu až do 80. rokov 19. storočia.

„Don Bosco, ako zvyčajne, zahŕňa jemnú, ale jasnú prosbu o finančnú podporu, do takej miery, do akej je to len možné, pre svoju prácu s mladými,“ opisuje text don Motto. „Jeho srdečnej vďačnosti nechýba prísľub modlitby za pozemskú i večnú radosť adresáta a jeho rodiny. Vidíme, že vďaka tomu, čo don Bosco dokázal počas svojho života, mu dobrodinci väčšinou prispeli na to, o čo požiadal.“

Tu je spomínaný list:

Turín, 15. november 1869

Môj dobrý právnik,

Už pri niekoľkých príležitostiach si prišiel na pomoc tomuto domu a jeho potrebám bez toho, aby si bol vyzvaný. To ma povzbudzuje k tomu, aby som Ťa požiadal o láskavé zváženie toho, čo nájdeš vysvetlené v priloženom hárku. Vysvetľuje, aké sú ciele a potreby. Je to na prevenciu chudobných mladistvých, aby neskončili ako obete herézy.

Nežiadam Ťa o celú čiastku, v skutočnosti čokoľvek, čo môžeš urobiť v tomto výnimočnom prípade budem považovať za výnimočný skutok dobročinnosti a budeš mať moju najväčšiu vďačnosť.

V každom prípade sa cíť slobodný, uisťujem Ťa o modlitbách komunity, rovnako ako o mojich, budem sa za Teba modliť každé ráno pri svätej omši, aby si Ty, Tvoja manželka a celá Tvoja rodina boli vždy požehnaní Pánom a žili dlhý šťastný život s cenným darom vytrvalosti v robení dobra.

S najväčšou vďačnosťou, mám tú česť byť Tvojim služobníkom

Kňaz Ján Bosco

2013 02 15 ANS dbList

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.