Baku

Súčasťou slovenského saleziánskeho diela je aj komunita v Baku, hlavnom meste Azerbajdžanu. V takmer úplne moslimskej krajine tam saleziáni spravujú jediný katolícky kostol spolu s farnosťou, tiež oratórium a sociálne centrum, a úzko spolupracujú so sestrami saleziánkami. V Baku pôsobí aj slovenský saleziánsky biskup don Vladimír Fekete.

Komunita v Azerbajdžane od roku 2003 spolupracuje s misijným oddelením v rámci programu Adopcií na diaľku. Približne 50 stálych darcov pomáha saleziánskym bratom a sestrám v Baku pri financovaní platov učiteľov, ktorí deťom pripravujú kurzy a doučovanie, cestovných výdajov detí dochádzajúcich do centra, ale tiež pri platení nevyhnutných operácií detí alebo nájomného pre chudobné rodiny.

Komunita

  • Vladimír Baxa
  • Martin Bonkálo
  • Vladimír Fekete – biskup
  • Marián Kališ
  • Jozef Marek
  • Radoslav Schudich
  • Emil Šafár
  • Selvakumar Kamalkannan

Kontakt

Roman Catholic Church, Kostol a saleziansky dom – Izzet Orucova 6, AZ-1025 BAKU, AZERBAIJAN

e-mail: baku@saleziani.sk

web: catholic.az

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.