Banskobystričania spoločne oslávili Medzinárodný deň detí

(Banská Bystrica, 3. júna 2015) – Už po siedmykrát sa v Banskej Bystrici konalo podujatie Deň detí – Svet detí. Na akcii spolupracovalo viacero organizácií, medzi ktorými nechýbali Saleziáni don Bosca, Domka – Združenie saleziánskej mládeže či Laura, združenie mladých. Najväčší kus roboty odviedli dobrovoľníci – animátori, ktorí mali na starosti stanoviská a atrakcie, na ktoré sa deti tešili, a ktoré si do sýtosti užili. Príjemné slnečné počasie, tradícia, zvedavosť alebo túžba po rodinnej atmosfére v Sásovej, to sú dôvody, vďaka ktorým bola na tejto akcii opäť dobrá účasť.

Tento ročník akcie sa niesol v znamení spoločného oslavovania sviatku Medzinárodného dňa detí medzi všetkými obyvateľmi Sásovej. Rodičia na stanoviskách pomáhali svojim deťom. Na začiatku mali diváci možnosť vidieť tanečné vystúpene detí zo základnej školy. Po oficiálnom otvorení akcie o štvrtej hodine sa spustilo 15 stanovísk, na ktorých deti mohli nazbierať pečiatky potrebné pre návštevu zaujímavých atrakcií. Deti mohli využiť maľovanie na tvár, mohli ísť na skákajúci hrad, štvorkolku, skákacie chodúle, vyskúšali tiež cukrovú vatu, občerstvenie sladkosťami či kofolou.

Jakub Masič, ktorý mal na starosti jedno zo stanovísk, sa vyjadril k tomu, prečo svoju energiu a čas venuje ako animátor deťom týmito slovami: “Robím to pre mladých, tak isto ako to niekedy robili animátori pre mňa. To ma motivuje k tomu, aby som odovzdával ďalej to, čo som dostal od mojich animátorov.”

 

Informoval, foto, video: Martin Funiak

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.