ZŠ s MŠ bl. Zefyrína – Bardejov, Poštárka

ZŠ S MŠ BL. ZEFYRÍNA – je cirkevná škola, ktorej zriaďovateľmi sú saleziáni a vznikla postupným vývojom na základe ich práce v Bardejove a aj na sídlisku Poštárka, kde má značné zastúpenie rómska komunita. V súčasnosti poskytuje predprimárne, primárne vzdelávanie a nižšie sekundárne vzdelávanie prevažne pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jej patrónom je bl. Zefirín Jiménez Malla zvaný „El Pelé“, ktorý sa stal prvým blahoslaveným Rómom v dejinách Katolíckej cirkvi.                                                                                                                                                  

Kontakt

Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína, Poštárka 120A, 085 01 Bardejov

Telefón: +421 54 472 24 67

Email: zspostarka@gmail.com

Web: postarka.edupage.org

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.