Básnika saleziána Víta Ušáka pochovali vedľa básnika Pavla Ušáka Olivu

(Poprad-Veľká, 16. decembra 2019) – Dvaja katolícki básnici s tým istým priezviskom sú od soboty 14. decembra pochovaní blízko seba na cintoríne v Poprade-Veľkej. Saleziána kňaza a básnika Víta Ušáka, pôvodom z Radošoviec pri Trnave, ktorý zomrel vo veku 96 rokov 10. decembra v Spišskej Kapitule, pochovali vedľa hrobu básnika katolíckej moderny Pavla Ušáka Olivu.

Svätej omši a pohrebným obradom za zosnulého Víta Ušáka predsedal provinciálny vikár slovenských saleziánov don Peter Bučány. V kázni sa prihovoril direktor komunity v Poprade-Veľkej, magister novicov a len deň predtým menovaný za nového provinciála slovenských saleziánov don Peter Timko. Okrem iného pripomenul zo života dona Víta jeho záujem o mladých, zbožnosť, lásku k slovenčine i k spevu a tiež vernosť rehoľnému životu. Spomenul tiež peknú príhodu ako ho raz v Dome Charistas volali z izby do spoločenskej miestnosti medzi ostatných a on sa spýtal, či tam budú mladí; dostala sa mu súhlasná a úsmevná odpoveď, že áno, lebo tam sú všetci mladší ako on.

Do Popradu-Veľkej prišlo na pohreb asi tridsať saleziánskych i diecéznych kňazov, viacero mladých saleziánov, tiež niekoľko rehoľných sestier, najmä z domu Charitas zo Spišskej Kapituly, kde zosnulý don Vít Ušák prežil posledné tri roky života. Nechýbali ani rodáci z Radošoviec a tiež farníci z Popradu-Veľkej.

Don Vít Ušák žil v saleziánskej komunite v Poprade-Veľkej od roku 1997 a chodieval sa často modlievať ruženec na cintorín, aj k hrobu svojho menovcaa krajana, katolíckeho kňaza a básnika Pavla Ušáka Olivu. Tieto svoje vychádzky vložil v roku 1997 do básne „Nad hrobom Paľa Ušáka Olivu“, uverejnenej v zbierke Od Tibera k Popradu (vyšla v roku 1998 vo Vydavateľstve DON BOSCO). Úryvok z nej zaznel aj počas pohrebu, zverejňujeme z nej prvú a poslednú strofu.

Nad hrobom Paľa Ušáka OlivuDrahý môj krajan, tu sme teda spolu po dlhých rokoch môjho putovania;ty si tam hore a ja ešte dolu,ja ešte čakám na deň účtovania.Ja k tvojmu hrobu denne meriam krokys ružencom v ruke, pevec nežnej krásy,dúfam, že skončím aj ja svoje rokys ružencom v ruke, znakom večnej spásy.

Text a foto rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.