Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne bilancuje pútnický rok 2016

(Šaštín, 20. februára 2017) – Správa Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne bilancuje uplynulý pútnický rok, jeho duchovný i ekonomický rozmer. Počtom pútnikov predstavoval rok 2016 silný pútnický cyklus, keď Baziliku navštívilo 205 organizovaných pútnických skupín. Z toho bolo 43 zahraničných, resp. medzinárodných. Celkový počet pútnikov za hodnotený rok presiahol hranicu 180.000, z toho 40.000 pútnikov navštívilo Šaštín počas národnej púte. V Národnej svätyni bolo v roku 2016 odslúžených 981 svätých omší. V priebehu roka navštívilo Baziliku v rámci 39 návštev 17 biskupov. Výnimočnou udalosťou bola súkromná návšteva kardinála Roberta Saraha.

2017 02 20 Bazilika1

V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva vzrástol počet pútnických skupín oproti minulému roku o 60. Nárast pútnikov sme nezaznamenali len pri organizovaných pútiach, ale aj pri nedeľných svätých omšiach. Narástol počet pútnických skupín z domovskej Bratislavskej diecézy (57 skupín), tiež počet medzinárodných pútí (43 skupín), aj počet peších pútnikov či cyklopútnikov (394 osôb). Návštevnosťou i organizáciou vyčnieva do popredia Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii. Bohatý duchovný program priniesli aj stavovské púte: púť zaľúbených, púť mužov, púť mamičiek v požehnanom stave, púť seniorov, púť ružencových bratstiev, púť miništrantov, púť gréckokatolíkov a mnohé ďalšie.

V roku 2016 využilo možnosť ubytovania 608 pútnikov. Narastajúci záujem o takéto služby podporuje koncepciu správy Baziliky zameranú na zlepšenie možností a podmienok ubytovania.

2017 02 20 Bazilika2

Celková výška milodarov prijatých od pútnikov v roku 2016 sa vyšplhala na 207.360,77 €, z čoho sa na Národnej púti 15. septembra vyzbieralo 41.150,00 €. Naopak celkové ročné výdaje pútnického miesta predstavovali 205.338,21 €, z čoho náklady na Národnú púť činili 20.754,26 €. Zrekonštruovali sa priestory pre ubytovanie pútnikov 12.785,03 €, podlaha pod lavicami v Bazilike 7.416,00 €, oprava kotlov 10.509,80 €.

Podrobnejšie informácie o živote na národnom pútnickom mieste nájdete na www.bazilika.sk.

Zdroj: www.bazilika.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.