Bazilika v Šaštíne oslávi 250 rokov od posviacky

(Šaštín 10. augusta 2012) – V nedeľu 12. augusta oslávi Národná Bazilika Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne 250. výročie posviacky. Bazilika bola posvätená 12. augusta 1762 za účasti Márie Terézie.

Slávnostnú pontifikálnu svätú omšu v nedeľu 12. augusta o 10.30 bude celebrovať bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. V priamom prenose ju prinesú aj Televízia LUX aj Rádio Lumen.

O histórii Baziliky píše Jozef Fríbort:„Od roku 1564, kedy sa  Angelika Czoborová-Bakičová utiekala k Panne Márii s prosbou o uzmierenie s manželom grófom Czoborom, sa socha Sedembolestnej stala milostivou a udialo sa veľa milostivých vypočutí. Pútnikov prichádzalo čoraz viac a miestny duchovní na to nestačili. Preto v roku 1733 prišli do Šaštína Paulíni a začali stavať nový pútnický chrám.Stavba prebiehala od roku 1736, keď 10. júla bola posviacka základného kameňa. Pôvodný plán chrámu poukazuje na mohutnú stavbu, ktorej bočná kupola mala stáť nad trojbokou kaplnkou s milostivou soškou. Už pred začatím stavby sa vyskytli niektoré problémy, ako zlé zloženie pôdy, ktoré vyžadovalo jej spevnenie drevenými pilótami. Časť potrebného kameňa dostali pavlíni od panstva, ale to nepostačovalo na rýchlejšie napredovanie stavebných prác. Aj arcibiskup prispieval každoročne sumou 1000 zlatých. No vysoké a pevné múry chrámu boli vybudované najmä z milodarov veriacich, ktorí aj týmto spôsobom prejavovali svoju lásku Panne Márii. Možno povedať, že tehly tohto mohutného chrámu sú dokladom hlbokej viery ľudu k Bohu a k nebeskej Matke. Až v roku 1756 boli ukončené klenby kostola. Dňa 11. augusta 1764, po dvesto rokoch od milostivej udalosti, bola socha prenesená do novopostaveného chrámu. Slávnosť viedol sám ostrihomský arcibiskup František Barkóczy. V roku 1786 cisár Jozef II. zrušil rehole, takže Paulíni nestihli chrám úplne dokončiť. Farský kostol v Šaštíne na námestí a filiálny kostol v Strážach boli zatvorené a pútnický chrám sa stal farským kostolom.“

„Z vizitácií je zrejmé, že posviacka sa uskutočnila 12. augusta 1762, o tri dni neskôr bola do kostola prenesená uctievaná socha Sedembolestnej Panny Márie. Vizitácie sú v tomto presnejšie ako zápisy kronikárov,“ vysvetlil salezián Jozef Zachar, poverený starostlivosťou o pútnikov v Šaštíne.

120810_bazilika250_2.jpg

spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.