Berlínske Don Bosco Zentrum navštívila nemecká kancelárka Merkelová

(Berlín, Nemecko, 6. apríl 2016) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová navštívila "Don Bosco Zentrum" v Berlíne, v časti Marzahn. Je to dielo, ktoré spoločne spravujú Saleziáni dona Bosca a Sestry sv. Márie Magdalény Postel.

Kancelárka bola informovaná o projektoch v oblasti prípravy na povolanie, navštívila dielo a strávila čas s mladými. Projekt podporuje približne 300 mladých ľudí, ktorým je poskytnutá pomoc pri hľadaní vlastnej cesty v pracovnom svete. A. Merkelová vyjadrila "najväčšiu úctu" voči všetkým, ktorí sa angažujú v Don Bosco Zentrum. 

2016 04 06 ANS Merkelova2

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.